Les eleccions municipals d’aquest diumenge també serviran per determinar, de forma indirecta, la composició de la Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona té 51 diputats que es distribueixen de forma proporcional, en funció dels habitants, a través dels 14 partits judicials de la demarcació. El partit judicial amb més diputats és el de Barcelona (18), seguit de l’Hospitalet de Llobregat (6), Sabadell (4), Terrassa (4), Granollers (3), Mataró (3), Sant Feliu de Llobregat (3), Manresa (2), Arenys de Mar (2),  Vic (2), Berga (1), Igualada (1), Vilafranca del Penedès (1) i Vilanova i la Geltrú (1).

Les eleccions del 2015 van determinar que el ple estaria format per 14 diputats del PDeCAT; 11, d’ERC-AM; 10, del PSC-CP; 7, d’Entesa; 3, del PP; 3, de Ciutadans, i 3, de la CUP-PA.

Procés previ a la constitució

Una vegada constituïts tots els ajuntaments (el 15 de juny o el 5 de juliol en cas de recurs contenciós electoral contra la proclamació dels electes), la Junta Electoral de Zona (JEZ) elabora una relació de tots els partits polítics, coalicions, federacions i agrupacions d’electors que hagin obtingut algun regidor dins de cada partit judicial. Feta aquesta relació, cada JEZ distribueix els llocs de diputats que corresponguin a cada partit d’acord amb els vots obtinguts i aplicant-hi el sistema d’Hondt.

Posteriorment, la Junta convoca per separat, dins dels cinc dies següents, els regidors de cada partit, coalició, federació i agrupació d’electors amb dret a un o més llocs de diputat perquè aquests escullin d’entre les seves llistes de regidors aquells que seran proclamats diputats.

Cal tenir en compte que el procés constitutiu de les diputacions s’inicia quan s’han resolt prèviament tots els recursos contenciosos electorals que s’hagin interposat arran de la proclamació dels regidors electes en els municipis de la demarcació.

Constitució de la Diputació

Un cop designats els 51 diputats, el ple de la Diputació de Barcelona es reunirà en sessió constitutiva presidida per una mesa d’edat, integrada pel diputat de major i menor edat per escollir, d’entre els diputats, qui en serà el president. Aquest ha d’obtenir una majoria absoluta, en la primera votació, o majoria simple, en la segona.

Tot i que la data de constitució de la Diputació depèn de quan s’hagin constituït tots els ajuntaments – i això variarà si hi ha o no recursos contenciosos electorals contra la proclamació d’electes – es preveu que el ple constitutiu de la Diputació de Barcelona se celebri a mitjan juliol.

Font: Diba

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here