El Síndic de Greuges dóna la raó a la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) i expressa la obligatorietat de tramitar qualsevol sol·licitud d’alta al Padró Municipal encara que la persona no disposi de cap títol d’ocupació de l’habitatge o visqui sense sostre al municipi.

Donat que els procediments formals obliguen a presentar un títol de propietat o documentació que acrediti la residència a un domicili en particular, les persones que ocupen un habitatge de forma il·legal a Martorell no poden empadronar-se al domicili on realment viuen. La polèmica va iniciar-se després de detectar la presència de grups organitzats al municipi que cobraven il·legalment imports molt elevats, des de 300 a 500 euros, per empadronar als seus propis habitatges a aquestes persones.

La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca atén persones que ocupen il·legalment pisos propietat de bancs i grans tenidors. Després de detectar la problemàtica, va posar-la en coneixement del govern de Martorell i de la resta de grups de la oposició participant al Ple Ordinari Municipal. Inicialment, denuncia la Plataforma, van ser “ignorats” per ser un tema “impopular i estar en període pre-electoral”. Finalment van arribar a consensuar un Protocol d’Empadronament, gestionat des dels Serveis Socials, que no va resoldre el problema per falta de mecanismes d’aplicació: les persones afectades seguien dirigint-se al Padró, trobant-se limitacions formals i cap alternativa que empadronar-se, en el millor dels casos, al domicili d’algún conegut.

Segons ha pogut comprovar aquest diari, actualment a Martorell hi ha registrats al Padró Municipal “pisos pastera”, en alguns casos amb més de 20 persones empadronades.

Denuncien la situació al Síndic de Greuges

Davant la manca de solucions al problema, la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca del Baix Llobregat Nord va exposar els fets al Síndic de Greuges. La resposta, a la qual ha tingut accés aquest diari, dóna la raó a la PAH. Considera que “el registre al padró ha de ser el més exacte possible atès que ha de reflectir la realitat del territori”, per la qual cosa “la manca de títol d’ocupació de l’habitatge no legitima la denegació de la inscripció quan es pot comprovar que la persona resideix a l’habitatge declarat”. D’acord amb la resolució del 30/01/2015 sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre la gestió del padró municipal, hi ha alternatives com demanar un informe a la policia local o la inspecció del propi habitatge per part de tècnics de la corporació.

En relació al Protocol d’Empadronament, el Síndic de Greuges considera que no s’ajusta a la legalitat vigent perquè “aboca a haver de comptar necessàriament amb un informe de Serveis Socials que valori l’existència d’alt risc com a requisit per empadronar la persona”.

Per últim, conclou el Síndic de Greuges a la seva resolució, “les administracions competents han d’impulsar polítiques orientades a eradicar les situacions de sobreocupació i d’infrahabitatge, en tant que formes d’utilització anòmala dels habitatges que produeixen afectacions en els drets fonamentals.”

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here