La ciutat s’implica per promoure hàbits i estils de vida afavoridors de la salut.

El Ple municipal ha aprovat per unanimitat l’adhesió de l’Ajuntament de Sant Boi de Llobregat a la Red Española de Ciudades Saludables. És un pas més en el compromís institucional i en l’aposta estratègica per una ciutat saludable i sostenible.

L’adhesió a aquesta xarxa estatal té la voluntat de col·laborar i establir contactes amb altres ciutats i les seves institucions per compartir experiències i realitzar a Sant Boi bones pràctiques en l’àmbit de la salut.

El concepte de ‘ciutat saludable’ va mes enllà de la lluita contra les malalties o de l’activitat curativa dels serveis sanitaris, ja que fa referència també a la configuració d’un entorn que faciliti hàbits i estils de vida més saludables.

Una ‘ciutat saludable’ ha de tenir en compte de manera integral factors determinants com la prevenció de malalties, millorar la salut de tots els grups d’edat, la creació d’entorns físics i socials que promoguin la salut, promoure la qualitat de vida, el desenvolupament saludable i els comportaments saludables en totes les etapes de la vida.

La presència de Sant Boi a la Red Española de Ciudades Saludables facilitarà l’elaboració del Pla local de salut, actualment en fase de redacció, que tindrà en compte tots aquests factors per configurar un entorn cada cop més saludable.

La Red Española de Ciudades Saludables, constituïda l’any 1988, és la secció de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) dedicada a la promoció i protecció de la salut i el benestar de la ciutadania.

Font: Aj. Sant Boi

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here