És el primer cop que els veïns i veïnes de la segona corona hauran de fer front a aquest tribut que tenen temps per abonar fins al 16 de desembre

Entre aquest mes d’octubre i el 16 de desembre, els veïns i veïnes de les localitats de la segona corona metropolitana, hauran d’abonar el tribut metropolità.

Es tracta d’un impost que gestiona l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i del qual s’haurà de fer un pagament anual. Des del 1992, ja està implantat en 18 dels 36 municipis que l’integren.

El tribut metropolità serveix per finançar les actuacions necessàries que permetin articular l’espai públic de l’àrea metropolitana i millorar-ne la connectivitat i la mobilitat, a la vegada que garanteix la cohesió social i la reducció de les desigualtats en tots els municipis de la metròpolis Barcelona.

Per a veure un cas concret de l’impacte de la nova taxa, ens centrarem en Pallejà.

Fins ara, Pallejà (i 17 municipis més que estaven situats en la zona 2 del transport metropolità) gaudien dels beneficis que comporta la integració a l’àrea metropolitana, però encara no n’havien assumit les obligacions tributàries, perquè l’Àrea Metropolitana de Barcelona considerava que no se’ls oferia el mateix nivell de serveis que a la resta de municipis, sobretot en matèria de transport públic.

Però amb la integració tarifària a la zona 1, l’AMB considera que els municipis de la segona corona s’igualen en drets a la resta de poblacions i, des de l’1 de gener, tenen els mateixos avantatges com, per exemple, la reducció del preu dels bitllets. És a partir d’aquest moment que s’implanta el tribut per entendre que aquesta equiparació de drets també ha d’anar acompanyada de l’equiparació d’obligacions, i que tots els municipis han de contribuir econòmicament en el finançament del transport públic.

De fet, des del moment en què es va començar a parlar de la integració de Pallejà a la primera corona del transport, ja es va anunciar que aniria lligada a la implantació d’aquest tribut i així es va comunicar a la ciutadania en el butlletí municipal que es va distribuir a finals de l’any 2017.

L’Ajuntament no obté cap ingrés per aquest tribut. Així mateix, augmentaran les bonificacions per a les persones que hagin de fer front a l’impost de plusvàlua. En aquesta línia, l’AMB també ha anunciat una rebaixa del 5 % en la factura del subministrament d’aigua per a l’exercici 2020, de la qual també es beneficiaran els veïns i veïnes de Pallejà, i de la resta se la segona corona.

Actualment, en el cas de Pallejà, el consistori a més, està negociant amb l’AMB per aconseguir que el bus urbà que arriba a Fontpineda i la Magina s’integri a la tarifa metropolitana.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here