La implantació del servei permetrà augmentar les garanties de compliment de les mesures sanitàries i de seguretat

D’altra banda, s’ha iniciat el procés per obtenir l’acreditació EMAS enels mercats municipals, una eina de gestió que permetrà millorar els resultats ambientals en la seva activitat

L’Ajuntament de Gavà ha posat en marxa un servei de control d’aforament digitalitzat en elsdos mercats municipals, MercaGavà i Mercat del Centre, amb l’objectiu de garantir encaramés la seguretat sanitària al conjunt de clients, paradistes i treballadors. El dispositiu afavoreix el correcte funcionament dels mercats i vol evitar, en el context actual, que es puguin convertir en un punt de transmissió comunitari del virus.

El servei s’ha activat arran de la resolució de la Generalitat de Catalunya que estableix lanecessitat de dur a terme aquest control en temps real a diversos equipaments, entre ells els mercats. Els darrers mesos, a causa de la Covid-19, els mercats han justificat més que mai la seva raó de ser com a servei públic, esdevenint un equipament bàsic per assegurar el subministrament alimentari al conjunt de la ciutat sense cap tipus d’interrupció.

La implantació d’aquest servei de control d’aforament digitalitzat permetrà:
– Garantir una baixa densitat d’ocupació a l’interior dels mercats.
– Generar alertes en funció del nivell d’ocupació a l’interior dels equipaments. – Tenir informació en temps real del nivell d’aforament.

Per l’alcaldessa de Gavà, Raquel Sánchez, “en l’actual situació de pandèmia aquest sistema esdevé necessari per controlar en tot moment l’aforament i evitar aglomeracions”. A més, Sánchez destaca que “les dades que s’obtinguin mitjançant aquest servei permetran també, tant a l’Ajuntament com als operadors dels mercats, tenir informació relativa alnúmero total de persones per hora, dia, setmana o mes que els visiten, i analitzartendències d’afluència, entre d’altres aspectes. Informació que un cop analitzada, potservir per iniciar campanyes de promoció i dinamització comercial i per valorar-ne elresultat”.

El servei es va començar a implantar fa uns dies. Actualment està funciona en període de proves i es preveu que en les properes setmanes estigui totalment operatiu.

Certificat EMAS per uns mercats més sostenibles

page2image1088

Aquests dies l’Ajuntament de Gavà també ha engegat un altra actuació de millora als mercats municipals, l’inici del procés d’implantació d’EMAS, el sistema d’eco-gestió iauditoria ambiental de la Unió Europea per a l’activitat de coordinació i supervisió de MercaGavà i Mercat del Centre.

Es tracta d’una prestigiosa eina de gestió que distingeix aquelles organitzacions que, un copimplementada, demostren compliment normatiu i millora dels resultats ambientals de la seva activitat. Així mateix, permet superar de forma positiva l’auditoria externa que duu aterme per un verificador ambiental acreditat.

Raquel Sánchez ha explicat que “es tracta d’una aposta de la ciutat, de l’Ajuntament i,intentem que tots els agents i sectors econòmics siguin exemplars des del punt de vistade la seva gestió mediambiental i de residus”. En aquest sentit l’alcaldessa ha manifestat“donem el nostre suport i col·laboració perquè es puguin desenvolupar projectes com aquest i iniciatives que garanteixin un servei excepcional”.

A més, les organitzacions que adopten l’EMAS també assumeixen un compromís detransparència amb la ciutadania i amb la resta de parts interessades donat que han de publicar un informe de declaració ambiental. En aquest document es recull la informació i dades clausobre la gestió ambiental, com ara els objectius de millora i el seu nivell d’assoliment, les actuacions dutes a terme o l’evolució dels indicadors ambientals, entre d’altres.

Aquesta informació està validada pel verificador acreditat i està disponible per a qualsevolpersona, a diferència d’altres sistemes de gestió ambiental com potser l’ISO 14001.

Actualment s’està treballant en les tres primeres etapes de la fase d’implantació: Anàlisiambiental inicial; disseny i implantació del Sistema de Gestió Ambiental; i formació, sensibilització i implicació de les parts implicades. Posteriorment es portarà a terme una auditoria interna i la revisió per la direcció.

Un cop superat tot el procés de verificació se sol·licitarà al Departament de Territori iSostenibilitat de la Generalitat, organisme competent en la matèria, l’obtenció de l’EMAS. I,un cop superat tot el procés, els mercats municipals de Gavà quedaran inscrits en el registreeuropeu d’EMAS.

Amb aquesta certificació l’Ajuntament de Gavà avança en els seus objectius de ciutat sostenible. EMAS és una eina que ajuda a sistematitzar les bones pràctiques i a tenir un visió estratègica de les activitats i processos de les empreses i organitzacions. En aquest sentit,s’alinea amb reptes com l’economia circular o els Objectius de Desenvolupament Sosteniblede Nacions Unides.

Totes dues accions, control d’aforament digitalitzat i certificació EMAS, compten amb elsuport econòmic de la Diputació de Barcelona.

Compra online a MercaGavà

L’Associació de Paradistes de MercaGavà ha posat en marxa, aquesta setmana, la plataformade venda online a través de la pàgina web del mercat: https://www.mercagava.online

En les últimes setmanes s’han fent proves a la plataforma perquè els paradistes anessin agafantritme amb alguns clients que han ajudat a posar a punt el servei fent unes primeres comandes.

page2image26104page2image26264

A dia d’avui el servei està plenament operatiu en diferents franges horàries que s’aniranampliant en funció de la demanda.

Raquel Sánchez valora positivament aquesta iniciativa tot afirmant que “actualment lacompra online ha esdevingut una necessitat i això no vol dir renunciar a la qualitat dels productes, a la proximitat i a les professionalitat dels paradistes i dels serveis que ensofereixen els mercats tradicionals”.

A través de la web es pot comprar a aquelles parades que han volgut participar en aquesta iniciativa online. Al mercat, una persona s’encarrega d’agrupar curosament les comandes quefan els clients a les diferents parades així com d’atendre les possibles incidències que puguin sorgir. El Picking dels productes es fa seguint les més estrictes mesures d’higiene degut a lasituació de pandèmia actual.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here