El minut de silenci en record del poeta, arquitecte i veí, Joan Margarit i Consarnau, va marcar l’inici del Ple ordinari del mes de febrer, que es va celebrar ahir en format telemàtic ateses les restriccions i mesures de seguretat per la COVID-19. Una sessió plenària que també va donar la benvinguda a la nova regidora d’ERC, Désirée Slauka Triler Trujillo.

Pel que fa a l’Àrea d’Alcaldia Presidència i de Serveis Generals el Ple va aprovar per unanimitat de tots els partits la modificació de l’Ordenança fiscal número 15 en els supòsits de les ocupacions de via pública vinculades a l’exercici d’activitats recreatives. Aquesta modificació respon a la voluntat d’ajudar al sector de la restauració, afectat per la crisi de la COVID-19. Per tant, no es girarà la taxa d’ocupació de via pública per les terrasses durant el període entre l’1 de gener i el 30 de juny de 2021.

També per unanimitat es va acordar la modificació de crèdit per a diverses inversions relacionades amb el patrimoni municipal del sòl. Amb aquest punt l’Ajuntament vol impulsar l’adquisició de dos terrenys que permetran ubicar futurs serveis o equipaments municipals: un solar compartit amb Esplugues a Can Modolell, i el segon fa referència a una part dels terrenys i de l’edificació de la Fundació Privada Indústries Gràfiques Antoni Algueró.

L’increment de les retribucions del personal al servei de la corporació per a l’exercici 2021, corresponent a l’aplicació de l’IPC en un 0,9% també va rebre el vot favorable de tots els partits amb representació al consistori. En el cas de l’increment de les retribucions dels membres de la corporació i dels imports per assistència als òrgans col·legiats de l’Ajuntament, es va aprovar amb els vots a favor de PSC, Movem i regidor no adscrit, i els vots en contra de JuntsXCat, ERC i CUP.

Pel que fa a l’Àrea de Planificació Territorial, Habitatge i Medi Ambient, els dos punts de l’ordre del dia es van aprovar per unanimitat:  d’una banda el conveni entre l’Àrea Metropolitana de Barcelona i l’Ajuntament de Sant Just Desvern de col·laboració i delegació de competències municipals per a la promoció de la mobilitat compartida de vehicles de dues o tres rodes i quadricicles; i de l’altra, l’aprovació de la modificació dels Estatuts del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola.

A l’Àrea de Serveis a la Persona, el Ple va donar conformitat a l’aprovació de la revisió del cànon en metàl·lic de la concessió demanial de la residència i centre de dia Vitàlia Sant Just de 2021, amb els vots a favor de PSC, Movem, ERc i regidor no adscrit, i l’abstenció de JuntsXcat i CUP.

Dins l’ordre del dia, va entrar un punt d’urgència -aprovat amb els vots a favor de PSC, Movem, ERC i regidor no adscrit, i els vots en contra de JuntsXCat i CUP-, per autoritzar la disposició de despesa per a 2021 de la concessió administrativa per a la gestió del Casal de Joves, la qual cosa permetrà garantir el finançament del servei fins que es liciti.

En l’apartat de mocions, les tres primeres es van aprovar per unanimitat. Una per donar suport al dictamen “La vida de les persones grans importa” del Consell Consultiu de la Gent Gran del Baix Llobregat; una altra de suport al tractat sobre la prohibició de les armes nuclears; i la tercera per sol·licitar la instal·lació d’una llamborda o placa Stolpersteine en record del veí Francisco Casares, deportat als camps de concentració nazis.

La moció de suport a l’amnistia es va rebutjar amb els vots en contra de PSC i regidor no adscrit, l’abstenció de Movem Sant Just, i els vots a favor de JuntsXCat, ERC i CUP.

La moció en defensa de l’activitat esportiva no federada es va aprovar amb el vot favorable de PSC, Movem, JuntsXCat, i regidor no adscrit, l’abstenció de de la CUP, i el vot en contra d’ERC.

Quant a les dues mocions presentades sobre Pablo Hasél, la presentada per la CUP, de suport al raper i a la preservació del dret de llibertat d’expressió es va desestimar amb els vots en contra de PSC, Movem i regidor no adscrit, i el vot a favor de JuntsXCat, ERC i CUP. I la presentada per Movem, per demanar l’indult de Hásel per defensar la llibertat d’expressió va sortir endavant amb els vots a favor de PSC i Movem, l’abstenció d’ERC, i els vots en contra de JuntsXCat, CUP i regidor no adscrit.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here