Cornellà promou un nou pacte de ciutat per fer front als reptes de futur.

El dijous, 25 de febrer de 2021, l’Ajuntament i prop una quarentena d’agents socials, del món educatiu, empresarial, sindical i partits polítics de la ciutat van signar un nou pacte de ciutat per als propers anys: l’Agenda Social Urbana per Enfortir la Comunitat (ASUECO). Un nou full de ruta que engloba els principals eixos de desenvolupament de la ciutat per als propers deu anys amb la finalitat de treballar per aconseguir una ciutat cohesionada, viva, sostenible, igualitària i integradora on ningú no quedi enrere.

L’ASUECO parteix de la base i l’experiència dels anteriors Acords Socials (2009-2011/2012-2016 i 2016-2020), basats en el consens i el compromís d’agents socials, ciutadania i govern municipal, els quals han permès el progrés de la ciutat, i que ara s’amplia i reformula per atendre les noves necessitats sorgides per la crisi pandèmica de la Covid-19, i per donar impuls a nous projectes que permetin avançar cap a un nou horitzó cada cop més sostenible, humà i igualitari.

El document marc de l’ASUECO aglutina mesures de caràcter transversal i sectorial amb una vocació integral, pensades per enfortir la comunitat amb les majors garanties possibles, i reduir l’impacte d’aquesta crisi sobre la vida social i sobre el futur econòmic de Cornellà.

L’ASUECO comptarà amb un plenari constituït per representants de cadascuna de les entitats, organitzacions i agents socials signants de l’Acord Social 2016-2020, a més de representants de les associacions de veïns i veïnes, de les associacions de mares i pares, del Consell Escolar i del Consell de Ciutat. En total prop de 40 agents implicats del món educatiu, social, empresarial i sindical, el paper dels quals serà treballar des de la corresponsabilitat en l’impuls de projectes, així com vetllar pel desenvolupament i seguiment de les mesures contemplades en el document marc. En paral•lel, es crearà una comissió permanent i consells sectorials de treball.

Sota aquests criteris i realitats, el document marc recull 8 eixos estratègics fonamentals, que inclouen un total de 125 mesures:

  1. Pobresa, que contempla una dotzena de mesures
  2. Salut, benestar social i solitud, amb 18 línies de desenvolupament
  3. Educació, amb 18 mesures
  4. Igualtat de gènere, amb 15 línies de desenvolupament
  5. Activitat Econòmica, amb 19 mesures
  6. Ciutat inclusiva i segura, amb 22 propostes de millora
  7. Cornellà Natura, amb 15 projectes
  8. Habitatge, amb 6 línies d’actuació.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here