L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat ha donat a conèixer  l’anàlisi municipal de l’Estadística de persones declarants de l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques de l’any 2019, el darrer disponible, a partir de la informació de l’Agència Tributària.

La renda disponible mitjana per declarant del Baix Llobregat l’any 2019 és de 23.518 euros, i ha pujat en 862 euros de mitjana respecte de la dada de 2018. Aquest increment de la renda mitjana segueix la tendència del conjunt de Catalunya. La renda disponible per declarant a la comarca es situa lleugerament per sobre de la catalana. Aquestes dades són prèvies a la pandèmia de la covid-19.

El pes de les rendes del treball sobre el total de rendes de la comarca disminueix lleugerament respecte l’exercici anterior. El Baix Llobregat té un pes d’aquestes rendes del 81’4%, superior al 77’9 % de Catalunya.

El Baix Llobregat té una proporció de declaracions en el tram més baix de base imposable ( de menys de 6.010 euros) superior a la mitjana de Catalunya.

Pel que fa a les dades per municipis relatives a la Renda Bruta, que mesura els ingressos generats per un contribuent sense cap tipus de deduccions o despeses deduïbles, Sant Just Desvern es situa molt clarament per damunt de les altres localitats amb una renda bruta de 60.645 euros; el segon municipi, Castelldefels, té una renda bruta molt inferior, de 45.020 euros. El municipi amb la Renda Bruta més baixa és Cornellà que es queda en 27.520 euros, per sota de Sant Vicenç dels Horts ( 27.695 euros). La mitjana del Baix Llobregat és de 34.162 euros i la de Catalunya de 32.423 euros.

Font: Observatori Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here