Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat ha publicat la Memòria 2021 amb les atencions fetes per les diferents Càritas parroquials del Baix Llobregat, i també de l’Alt Penedès, Garraf i sud de l’Anoia. La Memòria incorpora també les conclusions del darrer informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, presentat aquest 2022.

Càritas de Sant Feliu de Llobregat ha atès, en tot el seu àmbit, 6.246 llars i 15.814 persones, un augment del 13 % respecte el 2019, dades d’abans de la crisi de la COVID-19.

Del total d’atencions, pel que fa a la comarca del Baix Llobregat hi van haver 9.488 persones i 3.748 llars ateses l’any 2021.

La precarietat laboral i l’habitatge han estat les principals causes d’aquesta desigualtat. Les llars amb dones soles i menors, un 68%, i les persones en situació irregular són les que estan patint les pitjors conseqüències de la crisi. Es manté la tendència dels darrers anys d’augment de les bretxes de gènere i de nacionalitat d’origen. Les dones, especialment les que estan soles i amb fills, i les persones extracomunitàries, disposen de menys oportunitats i es troben en una situació de major fragilitat.

Aquesta tendència s’observa també en el darrer informe FOESSA sobre exclusió i desenvolupament social a Catalunya, que indica que una de cada tres persones, prop de 2.260.000 persones, estan en situació d’exclusió, i d’aquestes, 1’3 milions en exclusió social severa.

Gràcies a les 939 persones voluntàries de les diferents Càritas, a donants i socis, Càritas afirma que “continua ajudant a les persones en situació de pobresa i lluitant per la seva dignitat i els seus drets”.

Font: Càritas Diocesana de Sant Feliu de Llobregat

Fotografia: El Diari del Treball

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here