Ecologistes en Acció va valorar en roda de premsa (a la fotografia), aquest dimecres 11 de gener, la sentència de 12 de desembre de 2022 per la qual la Sala Contenciosa Administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya “condemna la Generalitat de Catalunya que elabori, aprovi i publiqui, com més aviat millor, els Plans de Millora de la Qualitat de l’Aire” de dotze de les catorze zones en què es divideix el territori als efectes d’avaluar la qualitat de l’aire. Entre aquestes zones hi figura l’àrea del Vallés-Baix Llobregat.

El contaminant al que fa referència la sentència és el que se situa a la capa de la troposfera i és perjudicial per la salut i el medi ambient, a diferencia de l’ozó estratosfèric, que és beneficiós perquè forma la capa d’ozó, segons va explicar el químic Sergi Cot, membre de l’organització ecologista.

A Catalunya, un dels grans focus emissors és l’àrea de Barcelona i del Vallés-Baix Llobregat, a causa de l’elevada intensitat del trànsit motoritzat, el trànsit de l’aeroport del Prat, el transport marítim del port de Barcelona i la important activitat industrial d’aquest territori; l’altre focus és el Camp de Tarragona. Com és sabut, la pacificació del trànsit, la possible ampliació de l’aeroport i l’activitat del port són al centre del debat polític a Catalunya.

La Directora general, Mireia Boya, no concreta

Tot i els intents de la Directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del Govern català, l‘exdiputada de la CUP, Mireia Boya, de frenar la polèmica i destacar que el Pla de Qualitat de l’Aire de Catalunya  “s’aprovarà ben aviat” però sense concretar quan, el cert és que el Tribunal assenyala que “les actuacions administratives desenvolupades fins ara no han estat suficients, i això perquè els Plans de Millora que s’han elaborat no han mostrat més que una tendència cap a un lleu descens del contaminant assenyalat, que no és ni destacable en temes d’eficàcia”.

Ecologistes en Acció reclama a la Generalitat que abordi sense més demora l’elaboració de plans eficaços per lluitar contra aquest gas, i demana a la Comissió Europea que extremi l’exigència dels plans esmentats i de la seva aplicació en la revisió de la Directiva de Qualitat de l’Aire en curs.

Font i fotografia: Ecologistes en Acció

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here