Obertes dues convocatòries de la Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei : convocatòria a la beca de la Càtedra i concurs al millor Treball Final de Màster. El termini per a presentar les sol·licituds és el 5 de setembre i el 9 d’octubre, respectivament

 La Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei obre la beca “Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei” i el concurs al millor Treball Final de Màster de la Càtedra UB d’Estudis del Renaixement.

El principal objectiu de la càtedra d’Estudis del Renaixement és aprofundir en l’estudi i la divulgació del període històric del Renaixement i la importància que va tenir en el territori català, així com impulsar la recerca i la difusió de la història de la vila.

En aquest sentit, la càtedra ofereix, per una banda, una beca de col·laboració anual a les persones amb un projecte de Treball Final de Màster (TFM)  sobre la història, la cultura i les arts de l’època del Renaixement; i, per altra banda, el Premi de la Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei al millor Treball Final de Màster.

Beca de la Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei

Objectiu

 L’objectiu principal de la beca és poder facilitar els mitjans per la seva realització i la col·laboració en les tasques de gestió de la càtedra.

 Requisits                                                                                                                         Per tal d’optar a la beca, cal complir els següents requisits:

Estar matriculat/ada o tenir la preinscripció feta al Màster en Història i Identitats en el Mediterrani Occidental (Seglex XV-XIX) o al Màster d’Estudis Avançats en Història de l’Art.

Tenir un projecte de Treball Final de Màster que s’inscrigui en els temes propis de la càtedra.

Cal recordar que la beca és incompatible amb qualsevol altre beca de col·laboració amb els departaments o de formació de personal docent investigador o qualsevol altre beca que sigui d’una naturalesa similar a la present

Termini de presentacióLes persones candidates hauran de presentar la següent documentació a través del correu electrònic casals@ub.edu, tot fent constar com a assumpte del correu “Beca Càtedra”:

  • Breu currículum i expedient acadèmic de Grau.
  • Justificant de matriculació o preinscripció en el Màster.
  • Resum del tema proposat com a Treball Final de Màster.
  • Carta d’acceptació del director del futur TFM.

El termini de presentació de la documentació és el 5 de setembre de 2023.

 Convocatòria del premi  Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei al millor Treball Final de Màster

 Objectiu

Proporcionar estímuls perquè l’alumnat universitari investigui sobre el període del Renaixement en totes les seves vessants, ja sigui artística, filosòfica, cultural, social, política, etc.

Requisits

Per poder participar en la convocatòria, és necessari:

  • Haver defensat el TFM durant el curs acadèmic 2022-2023, en qualsevol universitat catalana o de qualsevol altre territori o país.
  • Haver redactat el TFM en català, castellà, anglès, francès o italià.

Terminis de presentació

Les persones candidates hauran de presentar, a través de l’adreça de correu electrònic casals@ub.edu:

 

  • El treball en format pdf, amb un pseudònim i sense que hi consti el director/a, ni la universitat on s’ha presentat.
  • Un escrit signat pel director/a del treball, fent-ne una valoració positiva, amb indicació expressa de la data d’aprovació del treball i la nota.
  • Nom i cognoms de l’autor/a, la universitat, el nom del màster en què s’ha presentat, l’especialitat (si s’escau), i el títol del treball. A més, s’haurà de constar l’adreça postal i electrònica, telèfon i NIF de l’autor/a.

El termini de presentació de la documentació és el 9 d’octubre de 2023.

Premi

El premi serà de 500 € i es podrà donar un accèssit sense dotació econòmica.

Per a més informació i consultar les bases d’ambdues convocatòries, podeu visitar el web de la Càtedra UB d’Estudis del Renaixement de Molins de Rei.

Font i fotografia del Palau de Requesens: Ajuntament de Molins de Rei

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here