La recentment aprovada Ley de Bienestar Animal, que entrará en vigor el 29 de setembre,estableix l’obligatorietat per a tots els propietaris de gossos, de contractar una assegurança de responsabilitat civil. Aquesta regulació s’haurà d’aplicar sense importar la mida, la raça o l’edat del gos, segons s’indica a l’article 30 de la llei

A l’article 30 de la Ley de Bienestar Animal, s’estableix que durant tota la vida del gos, els seus amos han de tenir donada d’alta una assegurança que cobreixi danys a tercers i que inclogui les persones responsables de l’animal.

Anteriorment, l’assegurança només era exigida per a les races considerades com a potencialment perilloses, com ara Pit Bulls, Staffordshires o Rottweilers, entre d’altres.

El preu de l’assegurança varia en funció de la cobertura, la companyia i el tipus de gos, oscil·lant entre 24 euros anuals a l’opció més bàsica i fins a 90 euros a les pòlisses més completes. Aquestes pòlisses poden cobrir fins a 200.000 euros en despeses i podrien incloure beneficis com a assistència veterinària i hospitalització. No obstant, molts propietaris prefereixen incloure els gossos a les pòlisses d’assegurança de la llar, ja que algunes asseguradores els consideren part integral de l’habitatge.

No tenir l’assegurança requerida es considerarà una infracció lleu, cosa que podria resultar en una advertència si no hi ha implicacions més grand, però que en el cas de multa podria implicar des de cinc-cents a deu mil euros.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here