El Consorci de Turisme i l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat publiquen una nova edició de l’informe trimestral d’ocupació hotelera amb dades d’ocupació dels primers mesos de l’any juntament amb un monogràfic dedicat a l’ocupació de Setmana Santa als hotels de la comarca

El Baix Llobregat és la segona comarca metropolitana amb major ocupació el primer trimestre de 2024. L’ocupació trimestral creix en 3 punts respecte a l’any anterior, tot i que la mitjana trimestral és menor a la registrada en el 2019.

Setmana Santa concentra la major ocupació de les places en oferta aquest trimestre. Així, mentre el global del trimestre registra una ocupació del 55%, l’ocupació de la Setmana Santa arriba al 70% del total de les places hoteleres en oferta.

El clima empresarial continua millorant i la valoració respecte a la marxa del negoci i de l’ocupació és 7 sobre 10 i creix respecte a trimestres anteriors.

La clientela principal dels establiments hotelers de la comarca en els mesos de gener, febrer i març ha estat la corporativa (50% del total) i el principal mercat al Baix Llobregat ha estat el mercat espanyol (54% del total). Amb tot i això, respecte al primer trimestre de 2023 creix el pes del turisme esportiu i el turisme estranger.

El principal mercat d’aquest trimestre al Baix Llobregat és el mercat nacional (54% del total) disminuint, però, el seu pes en 5 punts respecte a l’any anterior.

Les principals procedències (del total de pernoctacions del trimestre) han estat: Catalunya (28%); França (9%); Madrid (6%); Alemanya (6%); Regne Unit (5%) i els Estats Units i Canadà (4%).

Les i els clients procedents dels Estats Units i Canadà (+1,7 pp), Alemanya (+1,5) i Madrid (+1,5) són els que més han crescut (en pes respecte al total de pernoctacions del trimestre) a la comarca respecte al mateix trimestre de l’any anterior. En canvi, els procedents de Catalunya (-14 pp) són els que més han disminuït.

En el primer trimestre de l’any s’ofereixen, de mitjana, 11.039 places hoteleres a la comarca. Respecte al primer trimestre de 2023, es manté el nombre de les places en oferta.

Per mesos, és el mes de març el que registra un major nombre de places hoteleres en oferta (11.104). Març és el mes que registra un major creixement respecte a 2023 (+1%).

On es registra un gran creixement respecte a 2023 és el nombre de turistes i pernoctacions realitzades al Baix Llobregat. Es registren 274.290 arribades als hotels de la comarca (+21% i 48.382 turistes més) i 542.588 pernoctacions (+24% i 103.761 pernoctacions més).

Per mesos, és el mes de març és el que registra un major nombre de turistes (122.626) i de pernoctacions (237.024).

Setmana Santa concentra la major ocupació de les places en oferta aquest trimestre. Així, mentre el global del trimestre registra una ocupació del 55%, l’ocupació de la Setmana Santa arriba al 70% del total de les places hoteleres en oferta.

Si mirem l’ocupació segons els períodes (25 a 28 de març i 29 a 31 de març), és, el segon període, el que registra una major taxa d’ocupació. Així, al Baix Llobregat registra un 66% d’ocupació en el primer període i un 74% en el segon.

El Baix Llobregat se situa com la segona comarca de Barcelona, només per darrere del Barcelonès, amb major ocupació de les places en oferta aquesta Setmana Santa.

Si mirem l’ocupació dels establiments hotelers de la comarca segons zona territorial, són la Delta i la Centre les que registren una major ocupació de les seves places en oferta (75% i 69% del total). Segons categoria, els establiments de 3  i 4 estrelles són els que registren la major ocupació de les seves places en oferta (79% i 69% de l’ocupació respectivament).

Tota la destinació Barcelona mostra enguany una disminució significativa de l’ocupació de les places hoteleres en oferta durant Setmana Santa.

Així, al Baix Llobregat mentre que en el 2023 la taxa d’ocupació era del 76% enguany és de 70% (-6,4 pp). Maresme i entorn de Barcelona són els altres àmbits territorials amb major descens de l’ocupació (-6,5 i -4,6 pp respectivament). Els establiments de zona Delta i de 3 estrelles són els que registren un major descens de l’ocupació.

El preu mitjà d’una habitació doble al Baix Llobregat ha estat de 102 €. La zona Delta és la que ha ofert un preu més elevat aquest període (110 €). Els establiments de categoria superior han presentat una tarifa superior als 119 € durant la Setmana Santa i la diferència amb els establiments de menor categoria ha estat superior als 50 €.

Creixen les mitjanes tarifàries en tots els establiments hotelers segons categoria, destacant l’augment dels establiments de 3 estrelles (+19%) i en gairebé totes les zones territorials. La zona Delta augmenta en un 15% la tarifa mitjana en aquest període vacacional.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat (Observatori Comarcal)

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here