Oriol Junqueras, candidat a la presidència de la Generalitat per la coalició ERC-Catalunya Sí, ha presentat aquest cap de setmana el document “El Baix Llobregat té futur”

“[dropcap color=”#336600″ font=”arial” fontsize=”40″]E[/dropcap]l Baix Llobregat ha estat una comarca històricament abandonada pels diversos partits que han governat, però Esquerra ha defensat els interessos d’aquest territori i per això presentem aquest document’, ha declarat Oriol Junqueras, candidat a la presidència de la Generalitat per la coalició ERC-Catalunya Sí, en l’acte de presentació del document que recull 10 propostes per a revitalitzar el Baix Llobregat.

En l’acte de presentació del document “El Baix Llobregat té futur”, Junqueras, acompanyat pel president d’ERC del Baix Llobregat, Jordi Albert, i pel secretari nacional de Política Territorial, Ricard Martínez, ha denunciat que el projecte d’Eurovegas, impulsat per la Generalitat, “ha estat a punt d’hipotecar la capacitat estratègica del Baix Llobregat en els àmbits logístic, industrial i de patrimoni natural’.

Per a la Federació d’ERC al Baix Llobregat i l’Hospitalet, el recent debat sobre la possible implantació del complex Eurovegas al Baix Llobregat ha posat en evidència la necessitat de reactivació econòmica de la comarca i de quin pot ser el seu model de desenvolupament econòmic i territorial de cara al futur. Per això, han desenvolupat aquest document que recull les potencialitats de la comarca i, alhora, formula 10 propostes “viables, no excloents ni exhaustives” per a revitalitzar-la econòmicament i potenciar-ne la identitat.

Entre les propostes hi ha la recuperació de la llera del riu Llobregat; la priorització de la inversió del Corredor Mediterrani; la definició d’un pla estratègic del sòl industrial i logístic; el desenvolupament de plans d’innovació i internacionalització conjunts; la creació de nous pols tractors de l’activitat industrial; la promoció d’una oferta als centres de formació professional adient a les necessitats de les empreses de la comarca; el reforç del paper del Consorci de Turisme del Baix Llobregat; la promoció d’itineraris turístics d’oci familiar i de turisme cultural i natural; l’aposta per la total capacitat d’explotació agrícola del Parc Agrari; i, finalment, el foment de la restauració amb productes amb denominació d’origen del Baix Llobregat.

El potencial agrícola, natural i cultural del Baix Llobregat

“El Baix Llobregat tindrà futur si té un model que el personalitza en vers els altres”, diu el document presentat per ERC, que considera el riu Llobregat com l’element que singularitza la comarca i que cal habilitar i recuperar. Segons el document, “sovint, el Baix Llobregat s’ha dissenyat com la porta del darrera de Barcelona enlloc d’entendre’l com la seva porta d’entrada”, és per això que la federació comarcal d’ERC planteja que cal potenciar un model de comarca “des de la sostenibilitat i la identitat posant en valor el seu patrimoni natural i cultural”.

En el document, Esquerra Republicana de Catalunya explica que aposta per un model de comarca de les identitats locals, posant en valors els seus quatre parcs i zones naturals protegides (Collserola, zones humides del Delta, Massís de Garraf i Montserrat), així com el riu i la recuperació dels seus espais de ribera, dels quals el Parc Agrari “s’entén com la baula que els connecta”.

Per a la federació independentista, l’aeroport d’El Prat i el Port de Barcelona poden jugar un paper cabdal en la creació de noves oportunitats econòmiques per a les ciutats, empreses i el territori del Baix Llobregat. És per aquest motiu que ERC ha reclamat a l’Estat la gestió individualitzada d’aquestes dues grans infraestructures, així com la capacitat de participar des del territori en els òrgans de direcció d’una manera determinant.

El document també apunta que l’existència de sòl industrial i de polígons a la comarca és suficient per fer una reindustrialització, aposant per la internacionalització, l’especialització en els serveis, la coordinació entre els operadors i la millora de determinades infraestructures i accessos. Així, per tal de fer més competitiva l’àrea Delta del Llobregat, ERC proposa establir un programa de reconversió, requalificació i permutes de sòls industrials, crear una oficina d’atenció a les empreses i una xarxa de cooperació i establir una marca comuna i un sistema de promoció conjunt.

En definitiva, apunten “és imprescindible una aposta per l’economia productiva, especialment amb valor afegit, en detriment de l’especulativa que ens ha conduit en aquesta situació de crisi”.

ERC també afirma que caldria treballar la vinculació turística de l’àrea del Delta i del conjunt del Baix Llobregat a la Marca turística Barcelona, amb una “oferta alternativa, innovadora i complementària” i desenvolupar productes turístics vinculats al Parc Agrari i al Parc Natural del Delta del Llobregat. Alhora,  recorda que el Parc Agrari abasteix un 15% del consum total de fruites i verdures de l’àrea metropolitana de Barcelona i “és un espai fonamental per promoure la sobirania alimentària i l’auto-abastiment del Baix Llobregat i de la Regió Metropolitana”, més tenint en compte que el consum de producte fresc i de proximitat és un valor cada cop més rellevants entre els consumidors.

Les 10 propostes d’actuació d’ERC al Baix Llobregat

En base a les potencialitats que ofereix el Baix Llobregat, la Federació d’ERC de la comarca proposa 10 propostes d’actuació, amb l’objectiu també “d’obrir un debat estratègic de futur”. Entre elles hi ha seguir recuperant la llera del riu Llobregat com un element que singularitza i dóna identitat a la comarca, tot recordant que el recorregut del riu està condicionat per infrastructures que el travessen, però que “té solució a mig i llarg termini si es planifica amb criteris d’ordenació comarcal del territori”.

Altres propostes són prioritzar urgentment la inversió del Corredor Mediterrani per connectar el pol logístic del Port de Barcelona- Aeroport del Prat – Zona Franca i donar sortida al transport de mercaderies per ferrocarril; crear nous pols tractors de l’activitat industrial per tal que la comarca continuï sent un referent industrial del país, apostant per exemple en el sector dels vehicles elèctrics; i desenvolupar plans d’innovació i internacionalització conjunts pels clústers existents al Baix Llobregat per ajudar a les empreses a obrir mercats a l’exterior i ajudar a l’emprenedoria.

El document també planteja la importància de definir un pla estratègic del sòl industrial i logístic del Baix Llobregat que determini i faciliti el futur model de desenvolupament, preveient usos preferents per a l’atracció d’inversions industrials, per a noves infraestructures de recerca i tecnològiques així com facilitar la consolidació de pol logístic del sud d’Europa. Un dels objectius ha de ser “fer possible la ubicació de nova activitat industrial l’impacte de la qual tingui prou capacitat tractora per al conjunt de l’activitat industrial a la zona”.

Entre les propostes també s’apunta la importància d’adequar l’oferta dels centres de formació professional a les necessitats de les empreses del Baix Llobregat a través de convenis i titulacions específiques en sectors determinats, i afavorir la transició escola-treball mitjançant programes de qualificació professional per a l’alumnat que pateix fracàs escolar.

A nivell turístic, ERC aposta per reforçar el paper del Consorci de Turisme del Baix Llobregat, com a únic ens interlocutor, promotor i planificador, amb la participació de totes les administracions i dels sectors privats. L’objectiu és “establir un paquet d’oferta turística atractiva, promoure el turisme de negocis, rehabilitar el parc turístic existent, avançar en la desestacionalització, tant del turisme interior com l’exterior a través d’una oferta variada dels recursos naturals (mar, riu, delta i muntanya) i promoure els itineraris turístics d’oci familiar i turisme de la identitat cultural i natural”.

Per últim, el document recull que cal apostar decididament perquè el Parc Agrari assoleixi la total capacitat d’explotació agrícola, mantenint la seva estructura actual, legislant l’ús de les terres sense explotar i promocionant nous models empresarials com les cooperatives, alhora que orientant el model productiu cap a l’agricultura de qualitat i proximitat amb denominació km. Zero, coordinadament amb els sectors del turisme i la restauració, on caldria, apunten, “potenciar els productes amb denominació d’origen del Baix Llobregat desenvolupant el programa el Parc a Taula (parcs naturals)”.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here