Durant el 2013 es volen preparar 70 hectàrees de les 250 hectàrees abandonades. Ens en parlen Joaquim Balsera, President del Consorci del Parc Agrari; Lluís Parés, d’Unió de Pagesos i vicepresident de l’ens; i Salvador Vidal, un pagès del Parc

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat vol recuperar les 250 hectàrees de terrenys abandonats que té perquè tornin a servir per a la producció agrícola professional. Només durant el 2013 s’invertiran 40.000 euros per preparar per l’explotació unes 70 hectàrees del municipi de Sant Boi. Aquest diners serviran per col·laborar amb els propietaris -que hauran de comprometre’s a treballar les terres- en l’arranjament dels camins i accessos i per anivellar els terrenys i preparar la terra perquè es pugui conrear.

L’objectiu és aconseguir que l’agricultura esdevingui una activitat econòmica significativa, ja que es calcula que es podrien contractar entre 2 i 3 persones per cada hectàrea productiva. El Consorci compta amb un pressupost aproximat de 800.000 euros anuals, dels quals, 40.000 euros seran per a recuperar les primeres 70 hectàrees de camp abandonat. Segons el president d’aquest ens, Joaquim Balsera, és important recuperar els terrenys que no es conreen per incrementar la producció agrària professional i perquè poden ser perjudicials per a la correcta producció de la finca veïna.

El vicepresident de l’ens i representant d’Unió de Pagesos (UP), Lluís Parés, s’ha mostrat satisfet amb la iniciativa perquè el seu sindicat ha demanat aquesta acció des del 2007. Parés ha afirmat que “el boom de l’Eurovegas ha ajudat a conscienciar la ciutadania i la classe política perquè es facin seu el Parc Agrari”.

El representant d’UP també ha anunciat que serà “difícil, problemàtic i lent” el procés per recuperar el total de les hectàrees, ja que “hi ha horts il·legals i ocupacions que no corresponen”. Les primeres 70 hectàrees que ja han començat a arranjar-se “han estat fàcils”, segons Parés, “perquè només eren dos propietaris amb els que ens hem hagut de posar d’acord”.

D’esquerra a dreta: Lluís Parés, d’Unió de Pagesos; Joaquim Balsera, President del Consorci del Parc Agrari; i Salvador Vidal, un pagès del Parc. Font:ACN

Des del sindicat celebren que es fomenti l’agricultura com a activitat econòmica, ja que generarà llocs de treball. De fet, un inversor que ha recuperat algunes hectàrees abandonades del Parc Agrari del Baix Llobregat per conrear-les, Salvador Vidal, ha assegurat que necessita contractar gent per explotar la producció. Ja ha recuperat 25 hectàrees -les primeres de moltes més que vol acabar fent- i ha contractat sis persones. Vidal calcula que es podrien arribar a contractar entre 2 i 3 persones per hectàrea, depenent del tipus de conreu.

Aquest pagès ha explicat que quan es comença a preparar un terreny abandonat, cal controlar l’anivellació, els accessos, el drenatge, s’ha de posar matèria orgànica a la terra… uns passos que perquè donin resultats d’èxit poden durar fins a tres anys en alguns casos.

Però el Consorci ha dissenyat més línies d’actuació durant el pròxim 2013 que no només es basen en la recuperació de terrenys abandonats pel al seu conreu i el foment de l’ús agrari per als terrenys del Parc, sinó que també vol afavorir la implantació de noves empreses agràries, la promoció dels productes sota la marca ‘Producte Fresc del Parc Agrari’, el suport a les Agrupacions de Defensa Vegetal, la millora dels serveis del Parc, i l’inici de la revisió del Pla Especial del Parc Agrari.

Les demandes de la Taula en defensa del Parc Agrari

La Taula, formada per entitats, sindicats -entre ells Unió de Pagesos-, partits polítics i professionals de diferents àmbits, es va constituir a finals de juliol de 2012 per rebutjar el model de creixement que suposava el projecte Eurovegas al Delta del Llobregat. Tot i que el complex ja no se situarà a Catalunya, la Taula va considerar de vital importància protegir el territori i consolidar la figura del Parc Agrari com a veritable zona productiva.

Segons el “Manifest pel desenvolupament sostenible del Delta i del Parc Agrari del Baix Llobregat” presentat recentment per la Taula, la reactivació del Parc Agrari i la conservació del Delta del Llobregat són cabdals per a la recuperació econòmica de la comarca del Baix Llobregat. El document també parla de la importància del Delta i la Vall Baixa del Llobregat, com a zones humides i com a espais agraris.

La Taula Catalana va fer a les administracions, al Consorci del Parc Agrari del Baix Llobregat, a les entitats, col.lectius i a la ciutadania, una crida a adherir-se a aquest Manifest; el passat 8 de novembre. De moment, el president del Consorci del Parc Agrari, Joaquim Balsera, ha declarat desconèixer el contingut exacte de les demandes de la Taula, ni haver fet cap pas en la direcció de donar suport a les seves peticions.

Prioritzar l’ús i la producció agrícola al Parc

La primera de les actuacions previstes és la de prioritzar l’ús agrícola en els terrenys del Parc Agrari i d’un augment de la producció agrària. Es tracta de promoure sistemes de producció i de comercialització, el propòsit dels quals és augmentar les rendes que generin les explotacions agràries.

Imatge del Parc Agrari del Baix Llobregat. Font:ACN

La recuperació de terres per al conreu és promoure un programa d’estímuls que tingui en compte la difusió entre els pagesos dels ajuts existents del Departament d’Agricultura, Alimentació i Acció rural (DAAM) aplicables a la recuperació de finques abandonades.  A més, inclou concedir uns ajuts complementaris en funció de l’especificitat de cada cas, promoure també la implantació de gravàmens per part dels ajuntaments sobre camps abandonats, estudiar si és possible una intervenció d’ofici per part dels ajuntaments per netejar terrenys agrícoles amb abocaments, aplicar un ajut complementari en el cas d’iniciatives per part de joves sobre terrenys ara abandonats, i afavorir la difusió de les ofertes i demandes de terrenys de cultiu per a propietat i lloguer.

També es pretén crear un programa de formació d’acord amb el DAAM per a nous pagesos, un programa de tutoria de noves explotacions agràries com a continuació del curs de formació i un pla de suport a les transferències de titularitat d’explotacions de pagesos que es jubilen a nous que s’incorporen.

Per a la qual cosa s’elaborarà un programa de formació per als pagesos de forma coordinada amb els altres ens que ja n’estan fent, com ara el DAAM, les Agrupacions de Defensa Vegetal (ADV) i els sindicats agraris, de tal manera que es puguin complementar.

Promoció del Parc Agrari i dels productes

Juntament amb l’ús agrari del parc, des del Consorci creuen que és necessari continuar promovent els productes del Parc Agrari del Baix Llobregat sota la consideració de producte fresc, de qualitat i de proximitat. Al mateix temps, volen promoure i dotar de nous recursos les Agrupacions de Defensa Vegetal davant l’aportació que realitzen els seus tècnics, amb les seves investigacions, en la millora de conreus i serveis del Parc.

El Consorci impulsarà la difusió de la marca genèrica ‘Producte Fresc del Parc Agrari’ com la base de promoció dels productes del Parc en associació als valors de qualitat i proximitat.

Imatge d’unes pomes cultivades al Parc Agrari

També farà accions en el marc del programa ‘Productes de la Terra’ per donar suport a la comercialització, com ara elaborarà materials de promoció, organitzarà campanyes gastronòmiques en col·laboració amb el Consorci de Turisme del Baix Llobregat, i farà difusió dels productes.

Es vol mantenir el suport tècnic a l’Associació promotora de la Carxofa Prat, una acció que també està inclosa en el programa ‘Productes de la terra’. I es vol donar suport a les Agrupacions de Defensa Vegeta, mantenint el suport i la col·laboració sobre programes específics d’experimentació i divulgació, per a les activitats ordinàries i l’ús de la masia de Can Comas com a seu de les ADV i dels seus tècnics.

Revisió i aprovació del Pla Especial

El Parc Agrari requereix una protecció legal que vetlli pels seus usos i que garanteixi la dedicació a la  producció agrícola. La previsió del Consorci és iniciar una revisió de l’actual Pla Especial en la que les administracions i usuaris puguin fer les seves aportacions.

Per això impulsarà la revisió del Pla Especial com a document que fixi i vetlli pels usos del parc, promourà acords amb els ajuntaments consorciats per a l’aplicació de la disciplina urbanística i promourà que un cop s’hagi fet la revisió del Pla Especial del Parc Agrari, els ajuntaments puguin aprovar les Ordenances del Parc Agrari en el seu municipi.

Millorar els serveis del Parc

Amb les prioritats fixades sobre l’ús agrícola, per al Consorci és imprescindible la millora de les infraestructures i dels serveis actuals, de forma que siguin més eficients, així com la coordinació entre els serveis de vigilància, policies locals i Mossos d’Esquadra en benefici de la seguretat als terrenys del Parc.

Per tot plegat, es vol mantenir els treballs anuals cofinançats entre el Consorci del Parc i els Ajuntaments corresponents per treballar per la millora de camins i de drenatges. A més, es vol consolidar la disponibilitat de l’aigua regenerada provinent de la Murtra (Gavà -Viladecans) i acordar la fórmula de gestió del cabal d’aigua amb la corresponsabilització dels seus usuaris.

Per a aquest ens, el Parc Agrari hauria de continuar aplicant els ajuts que rep procedents de la Generalitat, per fer efectiva la neteja dels abocaments incontrolats detectats. També vol concertar amb el Departament d’Agricultura, Alimentació i Medi Natural, i el Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat, l’establiment de fórmules  per a la prevenció i control de les plagues de la fauna salvatge.

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here