L’IBI es podrà fraccionar en quatre pagaments i l’Impost de Vehicles en dos a partir de 2013. L’Ajuntament de Gavà pretén amb aquesta mesura facilitar a la persona contribuent, el pagament dels tributs en temps de crisi

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]E[/dropcap]l nou calendari fiscal aprovat per l’Ajuntament de Gavà per al 2013 introdueix canvis substancials en els dos impostos que més afecten a la ciutadania, l’Impost sobre Béns Immobles de Naturalesa Urbana (IBI) i l’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM). En el cas de l’IBI de Naturalesa Urbana, s’amplia el sistema especial de pagament fraccionat sense interessos que passa de dos a quatre terminis, mentre que en l’IVTM s’introdueix la modalitat de pagament fraccionat, inexistent fins ara, estipulada en dos terminis també sense interessos.

Víctor Carnero, tinent d’alcalde de Presidència de l’Ajuntament de Gavà, destaca respecte a aquestes novetats fiscals que “l’objectiu de l’equip de govern és trobar fórmules per tal de que els ciutadans, en aquesta situació de crisi permanent, puguin distribuir els seus pagaments al llarg de tot l’any sense cap tipus de recàrrec”. Per tal de poder gaudir del sistema especial de pagament fraccionat sense cost addicional cal que els rebuts estiguin domiciliats.

Els contribuents que actualment ja gaudeixen del sistema de pagament fraccionat en dos terminis de l’IBI passaran automàticament a gaudir del fraccionament en quatre terminis. Els que tenien domiciliats els rebuts de l’IVTM passaran també automàticament a gaudir del sistema fraccionat de pagament en dos terminis. Els rebuts es passaran pel banc els dies 1 de març, 1 de juny, 1 de setembre i 1 de desembre, en el cas de l’IBI, i els dies 1 de març i 1 de juny en el cas de l’IVTM.

El calendari fiscal aprovat per l’Ajuntament de Gavà estableix també els períodes de pagament generals per a tots els ciutadans que no hagin domiciliat els rebuts. En el cas de l’IBI, tant el de Naturalesa Urbana com el de Rústega, el període fixat per al 2013 va del dilluns 15 d’abril al divendres 5 de juliol, mentre que en el cas de l’IVTM el període comença el divendres 1 de febrer i acaba el dimarts 2 d’abril. D’altra banda, les Taxes d’Escombraries, Sanejament i Entrada de Vehicles es poden satisfer també entre el 15 d’abril i el 5 de juliol, mentre que les Taxes d’Escombraries Comercials i del Cementiri es podran pagar entre el dilluns 16 de setembre i el divendres 29 de novembre.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here