La població assalariada al Baix Llobregat augmenta en 1.651 persones, però el règim autònom baixa en 277, i es comptabilitzen 304 centres de cotització menys a la Seguretat Social. Malgrat això, disminueix el nombre d’expedients de regulació i les persones afectades

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]S[/dropcap]segons l’Informe Trimestral de Conjuntura Laboral de l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat, tots 3 components de l’estructura productiva (població assalariada, autònoma i comptes de cotització) disminueixen en el conjunt de Catalunya i en l’àmbit territorial metropolità, mentre que al Baix Llobregat la població assalariada augmenta.

Pel que fa a les activitats que més creixen, es troben les activitats d’educació, serveis de menjar i begudes, serveis socials sense allotjament i la indústria de productes alimentaris. Les activitats de construcció, comerç a l’engròs, activitats esportives i serveis a edificis i jardineria són les que han perdut més població ocupada.

En aquest tercer trimestre de 2012 la població ocupada al Baix Llobregat disminueix en tots els seus components, és a dir, tant pel que fa a la dinàmica global, com a la dinàmica pròpia, com a l’estructura productiva de la comarca.

Augmenta l’atur registrat respecte al trimestre anterior. El 17% de l’atur registrat és de persones estrangeres. En aquest col·lectiu disminueix lleugerament el nombre de persones registrades. L’atur registrat augmenta un 3,6% respecte el trimestre anterior i ho fa amb més intensitat que a l’àmbit territorial metropolità i al conjunt de Catalunya. L’increment de l’atur d’aquest trimestre afecta a tots els grups d’edat i sexe.

Respecte el mateix període de l’any anterior, es continua confirmant la pujada de l’atur registrat en els grups de més edat, i els únics col·lectius que redueixen el nombre de persones registrades a les oficines d’ocupació són els grups de 16 a 24 anys (homes i dones ) i el grup d’homes de 25 a 34 anys. La taxa d’atur registrat de les dones supera a la dels homes en tots els grups d’edat excepte en el grup més jove (16 a 24 anys). L’educació, els serveis a edificis i jardineria, el comerç al detall i les activtiats relacionades amb l’ocupació (inclou ETT) són els sectors que més han augmentat en nombre de persones aturades aquest trimestre.

L’augment de persones aturades provinents del sector educatiu contrasta amb l’augment d’ocupació en aquest sector.

Aquest fet es pot explicar, d’una banda, perquè les dades d’afiliació a la Seguretat social fan referència a llocs de treball localitzats a la comarca i no a població resident a la mateixa (com sí que fan les dades d’atur); d’altra banda, existeix la possibilitat que, tot i l’augment de població afiliada que es dóna després de l’estiu en el sector educatiu, això no serveixi per recuperar tots els llocs de treball que es van perdre al segon trimestre en aquest sector.

Augmenta en un 2,2% la contractació registrada a la comarca respecte el trimestre anterior. Augmenta el total de contractes registrats a la comarca. Disminueix la proporció de contractes indefinits fins al 11,0%. Els serveis a la producció (inclou ETT) concentren el 43,5% dels contractes registrats. El 35,5% de les contractacions registrades eren per a ocupacions elementals i un altre 23,3% per a treballadors de restauració, personals i venedors. La contractació de persones estrangeres disminueix aquest trimestre en un -2,6%.

Disminueix el nombre d’expedients de regulació i les persones afectades. Durant el tercer trimestre de 2012 es van registrar 98 expedients de regulació que van afectar a 1.796 persones. El 60% dels expedients van ser de suspensió de la relació laboral, el 20,1% de rescissió del contracte i el 19,4% de reducció de jornada. L’activitat econòmica més afectada va ser la metal·lúrgia, amb 2 expedients que van afectar a 303 persones.

També disminueix el nombre d’accidents laborals amb baixa. El nombre d’accidents va baixar durant el tercer trimestre de 2012 fins a 1.825. Es va produir 1 accident mortal. L’índex d’incidència de la sinistralitat disminueix en tos els sectors econòmics excepte a la construcció que augmenta lleugerament.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here