S’inaugura una nova caldera de Biomassa a l’estació biològica de Can Balasc que confirma el compromís de Collserola per l’autosuficiència energètica i la seva aposta per l’energia neta

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]S[/dropcap]’ha posat en funcionament una nova caldera de biomassa a l’estació biològica del Parc Natural de la Serra de Collserola, ubicada a Can Balasc. Funciona amb biomassa industrial procedent dels boscos de la serra gràcies al procés iniciat de gestió forestal unificada de les finques públiques i als convenis amb empreses privades que l’extrauran d’una manera planificada i sostenible.

La planificació forestal de les finques és un procés voluntari que permet obtenir un coneixement més profund del potencial forestal d’aquestes i ajuda a dur a terme les actuacions més idònies per garantir una gestió sostenible. L’eina que permet aquesta planificació és el Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) on s’organitzen les actuacions de gestió forestal en l’espai i el temps, tenint en compte totes les restriccions del medi.

El Parc Natural de la Serra de Collserola té una superfície forestal arbrada aproximada de 5.800 hectàrees, de les quals més d’un 40% són de titularitat pública. Des del Parc s’està treballant amb una proposta de gestió forestal unificada. Per dur-la a terme s’han engegat dues vies de treball. Per una banda, s’ha iniciat un procés per tal que les diferents administracions públiques propietàries de finques al parc, adscriguin l’ús i gestió d’aquestes a favor del Consorci. També s’estan fent pasos per activar una associació de propietaris forestals privats de Collserola perquè s’agrupin i puguin obtenir condicions més favorables per la gestió dels seus boscos.

Per altra banda, l’aprofitament energètic de la biomassa s’ha convertit en una oportunitat per avançar en la redacció dels PTGMF a les finques públiques. L’explotació forestal d’aquestes finques es desenvoluparà mitjançant convenis amb empreses privades. Aquestes hauran de fer prèviament els PTGMF, supervisats pels tècnics del Parc i finalment aprovats pels corresponents organismes de la Generalitat de Catalunya.

Combinat amb aquest nou procés, i tal i com preveia el Pla d’Acció de l’Agenda 21 del Consorci, el mes de desembre s’ha posat en funcionament una nova caldera de biomassa que proporciona la calefacció a les instal•lacions de l’estació biològica del Parc ubicada a la masia de Can Balasc (Barcelona). El combustible utilitzat pel seu funcionament és biomassa industrial de mida 50 x 60mm. extreta dels boscos de la serra.

El butlletí d’hivern del Parc Natural de la Serra de Collserola es fa ressò, en l’editorial, de la importància d’incorporar dins la gestió dels espais naturals propers a les ciutats, com Collserola, eines per tal que aquestes siguin més autosuficients. Seguint aquesta idea, explica el projecte que ja ha engegat el parc de gestió unificada dels boscos públics per a l’extracció sostenible de la seva biomassa.

 

Foto titular: Masia de Can Balasc. Autor CPNSC

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here