Els vots en contra de CiU i ERC tomben la Proposta de Resolució d’ICV-EUiA en defensa del municipalisme, on entre d’altres, es demandava el manteniment de la integritat comarcal del Baix Llobregat

[dropcap color=”#336600″ font=”arial”]L[/dropcap]a Resolució ecosocialista també defensava que després de 34 anys de democràcia local, els Ajuntaments han contribuït a la qualitat de vida de la ciutadania i al progrés dels pobles i ciutats, han proveït serveis de proximitat, han aprofundit la relació democràtica entre govern i ciutadania, i han estat impulsors de la construcció nacional.

En aquest sentit, i perquè els ajuntaments són govern de Catalunya, la Resolució defensava que els nostres ens locals mereixen avui el reconeixement i la confiança per seguir consolidant-se com a espai institucional clau en l’assumpció dels nous reptes que té plantejats la societat.

Però per a ICV-EUiA, “el món local pateix una agressió sense precedents en la seva legitimació. A panerai replica watches
l’asfixia econòmica s’hi afegeix una amenaça recentralitzadora del govern de l’Estat espanyol; retallades de competències fetes des de la deslleialtat institucional, la desconfiança i la superioritat moral; i normatives diverses que vulneren l’autonomia local i el principi de subsidiarietat”.

Les reclamacions del món local català d’un marc institucional i una hisenda pròpia que s’havia de concretar en la Llei de Governs Locals i la Llei de Finances Locals no s’han fet efectives, i per a la coalició, “el projecte aprovat pel Govern el passat 30 de juliol, lluny de satisfer les demandes del municipalisme concretades a l’Estatut de Catalunya, replica el projecte del govern de l’Estat espanyol amb un mateix esperit de desconfiança cap al món local, vulnerant l’Estatut pel que fa a l’autonomia local, i supeditant l’actuació pública dels ens locals a la llei d’estabilitat pressupostària”.

Per als ecosocialistes, entre els aspectes més agressius de la llei cap al món local s’hi troben l’article 50 i la Disposició transitòria Primera, que modifiquen la comarca del Baix Llobregat; i afirmen que les dissolucions institucionals i fragmentacions territorials que imposa la llei amb la incorporació a l’àrea metropolitana de només alguns municipis d’aquesta comarca, pot implicar un desigual accés als serveis, allunyar les decisions de la ciutadania d’aquesta comarca, augmentar els desequilibris territorials, fer desaparèixer la capacitat de planificació i d’intervenció i esborrar el treball de concertació que fins ara l’ha caracteritzat.

Així doncs, aquesta proposta de Resolució, que demanava mantenir la integritat territorial de la comarca actual del Baix Llobregat, “ja que té una identitat política pròpia, unes singularitats territorials i històriques construïdes amb lluites, concertació i participació”; va ser rebutjada per els vots en contra de CiU i ERC, durant les sessions plenàries de la semana passada al Parlament de Catalunya.

ICV del Baix Llobregat feia públic un comunicat recentment, en que recordava a Salvador Esteve -alcalde de Martorell i president de la Diputació de Barcelona-, en resposta a les seves declaracions proposant la creació d’una nova comarca que aglutini els municipis del Baix Llobregat Nord; que ell també va subscriure el pacte defensant la unitat territorial del Baix Llobregat, l’acusaven de manca de lleialtat institucional i reclamaven que es retractés.

Els ecosicialistes baixllobregatins afirmen que continuaran lluitant per el futur del Baix Llobregat mitjançant la campanya que van iniciar abans de vacances, #SomBaixLlobregat.

 

 

1 COMENTARI

  1. El Baix Llobregat es una invención, por mucho que se insiste, no existe un sentimiento de comarca como tal. Por un lado, l’Hospitalet aunque pertenece al Barcelonés, a la práctica parece un municipio del Baix, intentando ejercer de capital de la zona del delta, por otro lado, los municipios más próximos a Barcelona están más relacionados con esta ciudad que con otros municipios de su entorno (por ejemplo, Sant Joan Despí tiene varias lineas de buses, el tren y el tram conectado con Barcelona, mientras que no tiene ninguna línea conectada con Sant Vicenc dels Horts, y eso que son vecinos). Y finalmente, de Molins hacia el norte, desde hace tiempo reivindican ser una comarca diferente… Demasiadas diferencias para considerarla una única comarca.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here