Un nou servei de mediació en el cas de Sant Just Desvern, un servei d’assessoria psicológica en casos de pèrdua de l’habitatge a Sant Boi, o la implantació del Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge (SIDH) a Castelldefels i El Prat, són algunes de les darreres accions que s’han implementat a la comarca en el terreny de l’habitatge i l’ajuda a la ciutadania amb problemes per fer front a hipoteques o lloguers

Nou servei de mediació per a famílies de Sant Just amb dificultats per pagar l’habitatge

Ahir es va posar en marxa el nou servei municipal gratuït de mediació d’habitatge amb la voluntat de donar resposta a les persones i/o famílies amb dificultats econòmiques per assumir la hipoteca o el lloguer del seu habitage.

El servei, que es presta a l’Ajuntament en col·laboració amb l’ONG Caritas, facilita assessorament, acompanyament i mediació amb els bancs o persones propietàries dels habitatges segons els casos. L’objectiu és cercar la fórmula més beneficiosa per a les persones residents en els habitatges i evitar situacions abusives per part dels propietaris o de les entitats financeres, així com la pèrdua de l’habitatge en la mesura del que sigui possible. També es facilitarà informació sobre clàusules bancàries abusives.

Una persona voluntària de Caritas serà l’encarregada d’informar i assessorar les persones que sol·licitin aquest servei. Per utilitzar-lo cal demanar cita prèvia a l’Oficina de Gestió Integrada de l’Ajuntament, 93 480 48 00.

Assessoria psicològica per fer front a la pèrdua de l’habitatge a Sant Boi

L’Ajuntament, la Fundació Marianao i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca col·laboren en la definició i la gestió d’aquest nou servei

Aquest mes d’octubre s’ha posat en marxa a Sant Boi un servei públic d’assessoria psicològica per a persones de la ciutat afectades per la pèrdua o la possibilitat de pèrdua de l’habitatge habitual. Aquest nou recurs social neix a proposta de l’Ajuntament i compta amb la col·laboració activa de la Fundació Marianao i la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Sant Boi.

L’exclusió residencial i la manca d’accés a l’habitatge afecten de forma molt greu les persones que les pateixen, que poden quedar en situacions d’extrema vulnerabilitat. És una de les formes més greus d’exclusió, amb conseqüències negatives en tots els àmbits de la vida i manifestacions físiques, emocionals, cognitives o conductuals.

El nou servei té com a objectiu millorar les condicions psicològiques de les persones afectades i es durà a terme en sessions setmanals mitjançant dues metologies de treball: atenció individual (al Servei de Primera Acollida) i grups de suport d’ajuda mútua (a la seu de la Fundació Marianao).

L’accés al servei és gratuït, per derivació directa des dels Serveis Socials Municipals o a demanda de les persones afectades, en cas de no tenir expedient obert als Serveis Socials. Les sol·licituds s’han de fer, en el cas de l’atenció individual, al telèfon 93 635 12 20, i, en el cas dels grups de suport, al correu families@marianao.net o al telèfon 93 630 30 62.

L’Ajuntament va proposar la posada en marxa d’aquest servei en la darrera sessió de la Taula d’Habitatge de Sant Boi, organisme nascut l’octubre de 2012 sota el paraigües del Pacte local per la inclusió.

Castelldefels posa en marxa el Servei d’Intermediació de Deutes de l’Habitatge (SIDH)

Castelldefels va ser  el primer municipi del Baix Llobregat que va posar en marxa aquest servei fruit d’un conveni signat entre l’Ajuntament de Castelldefels i la Diputació de Barcelona. El servei, que es va iniciar aquest 1 d’octubre, està adreçat a la ciutadania del municipi que tingui problemes de pagament dels préstecs hipotecaris dels seus habitatges habituals i permanents i que reclamin una intermediació amb la seva entitat financera per tal de renegociar el seus deutes.

Mitjançant aquest conveni, les instal·lacions municipals acullen des de l’1 d’octubre aquest servei i s’establirà també un Servei d’Atenció al Ciutadà (SAC) municipal associat al SIDH. El Servei d’Intemediació de Deutes de l’Habitatge estarà integrat per lletrats designats pel Col·legi d’Advocats de Barcelona. El servei està ubicat a l’Oficina Local de l’Habitatge (passatge de les Caramelles, 2) de 10 a 14 hores. La prestació del SAC va a càrrec de personal municipal adscrit a l’Oficina Local d’Habitatge. Es tracta d’un format que la Diputació de Barcelona està desplegant per tota  la demarcació territorial de la província, tot i que el de Castelldefels el primer que  es va establir a la comarca del Baix Llobregat.

El Saló de plens de l’Ajuntament de Castelldefels va acollir la presentació d’aquest servei. L’acte va comptar amb les intervencions de l’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes; la diputada del Col·legi d’Advocats de Barcelona, Carme Adell; el diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Marc Castells i el Director de l’Agència d’Habitatge de Catalunya, Jaume Font. També ha estat present la regidora de Presidència de l’Ajuntament, Sonia Motos.

L’alcalde de Castelldefels, Manuel Reyes va declarar que “es tracta d’un pas importamt que l’Ajuntament engega al costat d’altres administracions amb l’objectiu de solucionar un problema cada cop més palès a la nostra societat com és el de l’habitatge. En els temps que corren la sensibilització de les administracions respecte aquesta qüestió és cada cop major, i aquest servei ho posa de manifest”. Al seu torn, Carme Adell, diputada del Col·legi d’Advocats de Barcelona, ha considerat que “en la situació present, en què hi ha moltes persones i famílies vulnerables, que corren risc, és imprescindible articular actuacions d’aquesta mena per ajudar a qui ho necessita, i així el Col·legi que represento ha realitzat i realitzarà diferents intervencions respecte a la pràctica hipotecària, incloent-hi aquest servei”.

Per la seva banda, Marc Castells, diputat d’Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, entén que “aquest és un servei que actua de forma preventiva. S’ha de posar en valor que és una actuació gratuïta i propera. L’únic objectiu que ha de tenir el servei públic avui en dia és ajudar a qui pitjor ho està passant. Tenim previstos 29 serveis i el de Castelldefels és el 5è que s’obre, el primer al Baix Llobregat”.

Per últim, Jaume Font, director de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya destacava que “és bàsic que el ciutadà sàpiga què li passa. Per això l’assessorament específic, sempre des d’un punt de vista professional, és el fil conductor de totes aquestes actuacions. Volem estar al costat de la gent i estendre la nostra tasca a tothom, ja que la problemàtica que tractem és sensible i necessita de solucions pràctiques”.

Les famílies que s’adrecen al SIDH, una vegada feta la comprovació de les condicions d’accés (ser propietàries d’un únic habitatge que s’utilitzi com a  habitatge principal i no poder afrontar el pagament de la hipoteca), són entrevistades per la persona lletrada especialitzada, que fa una proposta de modificació de les condicions del deute. Aquesta proposta és tramesa a l’Ofideute, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Generalitat, que farà la mediació amb l’entitat financera corresponent.

El Servei d’Intermediació en Deutes de l’Habitatge (SIDH) arriba al Prat

El Prat de Llobregat ja disposa del Servei de mediació hipotecària (SIDH) que té per objectiu prevenir, informar, assessorar jurídicament i intermediar amb les entitats financeres el manteniment de l’habitatge per part de la persona propietària i el seu nucli familiar. El servei està impulsat per la Diputació de Barcelona, en col•laboració de la Generalitat de Catalunya, el Col•legi d’Advocats de Barcelona i l’Ajuntament del Prat.

El SIDH funciona al Prat de Llobregat des de l’1 d’octubre, tot i que des de fa un any, l’Ajuntament, amb la col•laboració de Càritas, oferia ja un servei semblant per a les persones de la població amb problemes hipotecaris. El nou servei complementa doncs, el que es prestava amb Càritas, per ajudar a les persones que no poden fer front al pagament de la seva hipoteca.

A la presentació del nou servei hi van participar el diputat de Benestar Social, Salut Pública i Consum, Josep Oliva, juntament amb el segon tinent d’alcalde de l’Àrea d’Alcaldia, Serveis Centrals i Economia del Prat, Rafael Duarte, el Secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, Carles Sala, i la diputada de la Junta de Govern del Col•legi d’Advocats de Barcelona, Mercè Claramunt. Aquest servei, que la Diputació està desplegant per totes les comarques de Barcelona, és fruit de la coordinació amb Ofideute, el servei de mediació hipotecària de la Generalitat de Catalunya.

L’objectiu del SIDH, que compta amb la col•laboració del Col•legi d’Advocats de Barcelona, és augmentar i estendre els punts d’atenció a les famílies que tenen problemes per fer front als deutes hipotecaris, així com establir una acció coordinada i un model i circuit únics de mediació en tot el territori de la demarcació de Barcelona. Ofideute, que és un servei que ofereix l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya, es va crear l’any 2010 per pal•liar els efectes de la crisi en l’àmbit de l’habitatge i evitar l’exclusió social per motiu residencial. Des de llavors, treballa per estendre la mediació entre els particulars i les entitats bancàries als municipis.

Funcionament del SIDH

El SIDH és de cobertura municipal i s’hi accedeix a través dels Serveis Socials, les Oficines Locals d’Habitatge o a través de les Oficines de Consum dels mateixos ajuntaments. Les famílies que s’adrecen al SIDH, una vegada feta la comprovació de les condicions d’accés (ser propietaris d’un únic habitatge que s’utilitzi com a habitatge principal i no poder afrontar el pagament de la hipoteca), són entrevistades per la persona lletrada especialitzada, que fa una proposta de modificació de les condicions del deute. Aquesta proposta és tramesa a Ofideute, de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, de la Generalitat, que farà la mediació amb l’entitat financera corresponent.

30 punts SIDH

De moment el SIDH està en funcionament a Igualada, Berga, Vilanova i la Geltrú, Vilafranca del Penedès, Castelldefels i ara el Prat de Llobregat, però quan acabi el desplegament hi haurà un total de trenta punts dins el territori de Barcelona, amb una distribució que cobrirà totes les comarques de la demarcació.

Antecedents del SIDH

Davant de l’alt nombre d’execucions hipotecàries iniciades i de desnonaments, així com d’altres necessitats socials, la Diputació de Barcelona va crear l’any 2009 el Servei Supramunicipal d’Orientació Jurídica (SOJ) per a persones usuàries de serveis socials, que ofereix un suport jurídic especialitzat a casos relacionats amb habitatge i la família. El 33% de les consultes rebudes pel SOJ han estat de llars afectades per problemes de sobreendeutament. Des del SOJ, a més d’assessorar, s’ha facilitat la tramitació de la justícia gratuïta. El gran volum d’aquest tipus de consultes va portar a pensar en l’oportunitat de crear un servei professional especialitzat en intermediació en deutes de l’habitatge.

Actuacions de l’Oficina Local d’Habitatge del Prat de Llobregat

Per la seva banda, l’Oficina Local d’Habitatge del Prat de Llobregat, ubicada a l’empresa municipal Prat Espais, ja desenvolupa des del maig de 2012 una activa tasca de mediació hipotecària. En aquell moment, l’Ajuntament del Prat i Càritas van signar un conveni per a la realització del servei, que compta tant amb personal de Prat Espais com amb un voluntariat extern implicat.

Com a dada de l’efectivitat del servei, durant els 16 mesos de funcionament que porta  s’han atès fins a 142 casos, dels quals 52 s’han resolt favorablement i la resta, 90, estan en negociació actualment. És a dir, que, a dia d’avui cap dels casos atesos ha finalitzat amb els desnonament de la família afectada pel procés d’execució hipotecària.

A banda de l’anterior, també cal remarcar que les actuacions de l’Ajuntament del Prat han anat més enllà de la posada en marxa del servei de mediació descrit. Així, al seu dia es va aprovar una moció per la qual el consistori deixarà de treballar amb qualsevol entitat financera que desnoni a una família en risc d’exclusió residencial. A més, també es va signar un conveni amb els Jutjats del Prat segons el qual quan aquests notifiquin la presentación d’una demanda d’execució hipotecària, a la vegada informaran als afectats de l’existència del servei ofert per l’Oficina Local d’Habitatge (http://www.pratespais.com/)

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here