L’entorn de la Pedrera Berta, al Parc Natural de Collserola, necessita ser reomplerta amb materials per tal de recuperar l’espai després d’anys d’activitat extractora. La moció presentada al darrer Ple de l’AMB, vol declarar el rebuig de la institució al projecte de reomplir la Pedrera Berta amb residus provinents del tractament de la matèria orgànica i la fracció RESTA

Tot i que el Pla Especial d’Ordenació i Protecció de la Serra de Collserola no permetia altres tipus de residus que no fossin inerts, una sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que el va modificar, autoritza ara a utilitzar els residus per aquest ús. Cal recordar que la zona anomenada Pedrera Berta es troba dins del Parc Natural de Collserola, és a dir, un espai declarat d’interès natural i que forma part d’una xarxa europea d’espais protegits.

L’AMB fa costat a les sol·licituds dels Ajuntaments de Sant Cugat del Vallès i El Papiol, i denuncia la posició adoptada per l’Agència de Residus de Catalunya, que s’auto eximeix de qualsevol responsabilitat pel que fa a la qualitat del producte que, d’altra banda, autoritza a dipositar a la Pedrera Berta.

Els ajuntaments del Papiol, Sant Cugat, l’EMD de Valldoreix i el Consell Comarcal del Baix Llobregat ja van mostrar a principis de 2014, el seu posicionament “totalment contrari a la possibilitat de reblir la pedrera Berta amb bales d’ecoparc per l’alt risc ambiental que pot suposar el projecte”. Les tres administracions van presentar més de 40 al•legacions a l’estudi d’impacte mediambiental fet per l’empresa Jaime Franquesa, SA −empresa adquirida per Fomento de Construcciones i Contratas (FCC)− per tal de modificar l’activitat de la mina i restaurar-la amb bales d’ecoparc.

Les al·legacions presentades ja alertaven aleshores que el material de la pedrera (granit, desaconsellat per a aquest tipus de dipòsit per la seva fracturació), així com l’existència d’importants aforaments d’aigua dins la mina, de fissures i una falla, fa que difícilment se’n pugui garantir la impermeabilitat, encara que es prenguin les mesures adequades per un residu contaminant. S’assenyala que els lixiviats que s’aniran produint a mesura que s’ompli la pedrera de bales d’ecoparc constitueixen un risc de contaminació difícil de controlar. A més, s’alerta que en cas que fallin les barreres artificials, s’afectaria per contaminació als pous i altres captacions que hi ha a l’entorn de la pedrera, i podria arribar fins a la riera de Rubí i al riu Llobregat, que abasten l’àrea metropolitana.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here