Amb 53 expedients de regulació autoritzats i 1001 persones afectades la comarca, el Baix Llobregat torna a xifres de regulació d’ocupació prèvies als efectes de la crisi econòmica, situada amb més o menys consens a l’entorn de l’any 2008. Així és desprèn de l’informe semestral de relacions laborals i qualitat en el treball que elabora l’Observatori Comarcal del Baix Llobregat per l’últim semestre de 2014

Hi ha hagut un 46,5% menys de persones afectades per un expedient de regulació d’ocupació (ERO) que el semestre passat i un 65,1% menys que el mateix semestre de l’any passat. Aquesta és una situació que es repeteix en tots els àmbits, el metropolità i Catalunya, però és en el Baix Llobregat on la reducció es dóna de manera més intensa.

El 39,6% dels expedients van ser de suspensió temporal de la relació laboral, el 26,4% de reducció de jornada i el 34% de rescissió del contracte. L’activitat econòmica més afectada per ERO a la comarca, no tant pel nombre d’expedients oberts sinó pel nombre de persones afectades, va ser la indústria de vehicles de motor i remolcs amb 2 expedients que van afectar 334 persones. A la resta d’activitats en les quals s’han produït expedients de regulació el nombre de persones afectades no supera les 200.

Pel que fa sinistres laborals és el col·lectiu masculí el que experimenta durant el segon trimestre l’augment més important en el nombre de sinistres amb baixa en relació amb el semestre anterior. Pel que fa al conjunt de sinistres laborals a la comarca, s’han produït 4.166 accidents durant aquesta segona part de l’any. L’índex de sinistralitat, l’indicador que posa en relació el nombre d’accidents amb el nombre de persones ocupades, s’ha incrementat en el sector de la construcció i serveis i ha disminuït en la industria.

 

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here