El quart trimestre de 2014 és el darrer trimestre de l’any amb menys ordres de protecció incoades. Després del darrer augment del 2012, les ordres de protecció han anat disminuint de manera progressiva tant a la comarca com al conjunt de Catalunya. Així, si en el quart trimestre de 2008 es van iniciar 158 ordres de protecció, en el mateix trimestre de 2014 es van iniciar 89

Augmenta el nombre de denúncies de violència masclista als partits judicials del Baix Llobregat. En el quart trimestre de 2014 els partits judicials del Baix Llobregat van registrar 396 denúncies i 54 renúncies. El 66,4% de les denúncies van ser rebudes per atestat policial amb denúncia de la víctima de violència masclista i el 14,6% per atestat policial amb denúncia de la policia. Respecte al tercer trimestre de 2014, augmenten el nombre de denúncies (+7) i disminueix el de renúncies (-42).

L’Observatori Comarcal del Baix Llobregat publica l’informe trimestral de violència contra les dones amb l’explotació de les dades recollides pel Consejo General del Poder Judicial. Aquest informe recull dades de denúncies i renúncies; assumptes penals i assumptes civils i ordres de protecció.

D’aquest, es depren que augmenten les ordres de protecció interposades al Baix Llobregat per part dels jutjats de violència sobre la dona respecte el trimestre anterior, malgrat la disminució en el total. En el quart trimestre de 2014 es registren 89 ordres de protecció iniciades, 20 més que en l’anterior trimestre i 6 menys que en el quart trimestre de 2013.

No obstant, les ordres de protecció denegades (51) continuen superant les adoptades (38) de forma notòria.

Els assumptes civils i penals registrats als partits judicials del Baix Llobregat augmenten respecte el trimestre anterior. Més de la meitat dels agressors (74%) als que s’ha aplicat una ordre de protecció havien finalitzat una relació afectiva amb la seva víctima.

 

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here