“Els mitjans de comunicació i la publicitat influeixen molt en les nostres actituds i opinions” i, actualment, “contribueixen a reforçar i reproduir les desigualtats i els estereotips de gènere”. Des d’aquest convenciment, l’Ajuntament d’Esplugues treballa per fer efectiva la prohibició al municipi dels anuncis sexistes i estereotipats. El passat divendres 18 de maig, la Junta de Govern municipal va aprovar l’adhesió de l’Ajuntament a la Plataforma de la Unió Europea: Ciutats contra la publicitat sexista i va subscriure la seva Carta de compromís contra la publicitat sexista del 16 de gener del 2018. Esplugues és el primer municipi català que dóna suport al compromís europeu i s’uneix així a altres ciutats com Segòvia (primera a Espanya), París, Berlín i Londres.

La publicitat que no s’acceptarà a l’espai públic de les ciutats que defensin aquest projecte europeu és la que suposi “la denigració de la dona al paper d’objecte sexual” o la que transmeti “el concepte d’inferioritat física i intel·lectual de les dones i de subordinació a l’home”. També es vol eliminar la representació de les dones “a través d’actituds degradants o humiliants” així com oposar-se a l’ús de “clixés de gènere i connotacions sexistes” en la publicitat i a “l’assignació de rols estereotípics, llocs de treball, tipus d’activitat o comportaments”, encara que es disfressin amb humor o glamur.

Un compromís a llarg termini

L’Ajuntament d’Esplugues de Llobregat ha assolit el compromís d’impulsar una ciutat més igualitària entre dones i homes amb l’aprovació del III Pla d’Igualtat d’Esplugues 2017-2021. El III Pla d’Igualtat inclou entre els seus àmbits d’actuació, els referits a la igualtat de gènere en els mitjans de comunicació i a la lluita contra la publicitat sexista.

Els objectius de la proposta europea coincideixen tant amb els objectius municipals continguts al III Pla d’Igualtat com amb les iniciatives i actuacions impulsades per l’Observatori de les Dones en els mitjans de comunicació, entitat de la qual és membre l’Ajuntament d’Esplugues.

Properes passes

Ara caldrà treballar per establir un marc normatiu específic per evitar la publicitat sexista a l’espai públic, que es fonamenta en la potestat reglamentària dels ens locals i que caldrà ajustar a l’àmbit competencial de les administracions locals. En aquest sentit, es crearà una Comissió d’Estudi encarregada de redactar el text de l’avantprojecte de la norma i que serà presidida per l’alcaldessa d’Esplugues, Pilar Díaz.

Font: Ajuntament d’Esplugues

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here