• L’experiència pionera a tot l’Estat compta amb una prova pilot a les ciutats de Berga, Esplugues de Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallès i, la voluntat de la Diputació és dotar d’aquestes eines la resta dels municipis

• La presidenta Mercè Conesa ha assegurat que l’estudi d’aquestes dades permetrà «que els tècnics i polítics dels ajuntaments pugin prendre les decisions adequades, sempre amb la voluntat d’impulsar unes millors polítiques que permetin augmentar la qualitat de vida dels ciutadans»

• Els atles, realitzats per l’ICGC, compten amb mapes que donen informació detallada sobre l’eficiència energètica, el comportament tèrmic, la contaminació lumínica, el potencial fotovoltaic i el verd urbà de les ciutats

La presidenta de la Diputació de Barcelona, Mercè Conesa, i el director de l’Institut Cartogràfic i Geogràfic de Catalunya (ICGC), Jaume Massó, han presentat avui els atles de sostenibilitat urbana de Berga, Esplugues de Llobregat, Sabadell i Sant Cugat del Vallès.

Cada atles estarà format per 5 mapes que analitzen l’eficiència energètica, el comportament tèrmic, la contaminació lumínica, el potencial fotovoltaic i el verd urbà de cada ciutat. Tots aquests mapes es poden consultar al web de l’ICGC (https://eines.icgc.cat/storymaps/diba), així com reutilitzar-los per crear i difondre mapes online 2D i 3D.

La presidenta de la Diputació ha destacat la importància d’apostar per aquests Atles, ja que «tenir aquestes quatre dimensions ens permeten arribar a unes conclusions», tot i que «és evident que són diferents a cada ciutat». D’altra banda, la presidenta ha destacar que aquest estudi complet de les ciutats permet «a cada alcalde i alcaldessa poder prendre les decisions corresponents de forma objectiva».

Durant la seva intervenció, Mercè Conesa ha posat en valor que les dades analitzades es converteixin en dades obertes, fet que permetrà «que els tècnics i polítics dels ajuntaments pugin prendre les decisions adequades, sempre amb la voluntat d’impulsar unes millors polítiques que permetin augmentar la qualitat de vida dels ciutadans».

A més, també ha explicat per quin motiu la Diputació de Barcelona va escollir aquestes quatre ciutats pilots que estan marcades per la seva singularitat. En aquest sentit, ha detallat que «es va buscar una ciutat amb pes industrial important, com pot ser Sabadell; una ciutat d’un entorn més allunyat de l’àrea metropolitana, com Berga; i es van buscar dues ciutats que tinguéssin una perspectiva més residencial, com Esplugues de Llobregat i Sant Cugat del Vallès, i que ambdues haguéssin desenvolupat algun projecte previ en relació a temes de contaminació lumínica, per exemple».

El projecte ha estat impulsat per la Diputació de Barcelona i l’ICGC, dependent del Departament de Territori i Sostenibilitat. S’emmarca en la voluntat de la Diputació de dotar d’aquestes eines els municipis de la demarcació, en funció de les seves necessitats i característiques, per potenciar la sostenibilitat urbana, dins del seu Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019.

És el primer cop a l’Estat que s’elaboraran atles de sostenibilitat urbana per la major part de municipis d’una demarcació. L’aposta de la Diputació per potenciar la sostenibilitat urbana de la demarcació està inclosa dins del Pla d’Actuació de Mandat 2016-2019 amb la voluntat de connectar el territori amb l’energia verda i poder millorar, així, l’eficiència energètica, el benestar dels ciutadans, la contaminació atmosfèrica, lumínica i, també, impulsar l’estalvi energètic.

Els mapes de l’Atles

Els atles consisteixen en un conjunt de mapes temàtics on es mostren diferents indicadors de forma interactiva en format SIG:

Eficiència energètica dels polígons industrials: Analitza les cobertes de les construccions situades en polígons industrials, per on es poden produir pèrdues d’energia (fred i calor), oferint informació que permet reduir els costos associats al consum energètic de les empreses, incrementant la seva competitivitat.

Comportament tèrmic de la ciutat (illa de calor): Els resultats obtinguts a partir de l’estudi d’aquest mapa permeten identificar les zones dels municipis més exposades a aquest fenomen en situacions d’onades de calor (nits tropicals). Aquestes dades serveixen per estudiar quins són els models de ciutat, la tipologia de materials o les cobertes més idònies per mitigar el fenomen.

D’aquesta manera, es pot millorar la planificació urbanística, els serveis que es donen a la ciutadania i implementar de manera més acurada polítiques d’estalvi energètic i de lluita contra la contaminació atmosfèrica en zones urbanes.

Contaminació lumínica: Valoració de les emissions de llum cap al cel de nit i que, en molts casos, correspon a un malbaratament energètic. També es caracteritzen les principals tipologies de làmpades lumíniques a partir del seu espectre (naturalesa de la llum), com ara fluorescents, vapor de sodi, incandescents, LED o vapor de mercuri. La diversitat de la naturalesa de la llum que s’emet cap al cel incideix en aspectes actualment en estudi, com la salut o el confort.

Aquest mapa pot orientar les estratègies en la gestió de l’enllumenat públic, una de les principals partides pressupostàries dels ajuntaments, per reduir la contaminació lumínica i aconseguir una millor eficiència energètica i ambiental. També permet avaluar el compliment de la normativa vigent en matèria de contaminació lumínica i els resultats obtinguts de l’aplicació de mesures correctores.

Potencial fotovoltaic: Classificació de les cobertes dels edificis en els quatre municipis en funció de la quantitat de radiació solar que reben al llarg de l’any i la seva capacitat per instal·lar energia solar tèrmica.

La informació recollida en aquest mapa també té per objectiu impulsar les energies renovables. Cal tenir en compte que la situació geogràfica i les condicions climàtiques dels quatre municipis estudiats són molt favorables per a l’aprofitament de la irradiació solar.

Verd urbà: Indicador del grau de cobertura real de vegetació a la ciutat i el seu vigor (índex NVDI). Permet quantificar els metres quadrats d’espai verd per ciutadà, la connectivitat del verd urbà amb els espais naturals o detectar els barris amb dèficits de zones verdes.

Permet als ajuntaments de la demarcació planificar la coberta vegetal dels municipis per tal de minimitzar els efectes de l’illa de calor urbana, crear circuits verds i identificar zones verdes decaigudes per intervenir-hi i garantir-ne l’eficiència.

Compliment dels Objectius de Desenvolupament Sostenible

L’impuls dels atles de sostenibilitat urbana s’alinea amb la voluntat de la Diputació de Barcelona i del Departament de Territori i Sostenibilitat de donar compliment als Objectius de Desenvolupament Sostenible, aprovats per l’ONU.

Així, aquests mapes permetran garantir l’accés a una energia assequible, segura, sostenible i moderna per a totes les persones (Objectiu 7); aconseguir que les ciutats i els assentaments humans siguin inclusius, segurs, resilients i sostenibles (Objectiu 11); garantir modalitats de consum i producció sostenibles (Objectiu 12); adoptar mesures urgents per a combatre el canvi climàtic i els efectes d’aquest (Objectiu 13), i protegir, restaurar i promoure l’ús sostenible dels ecosistemes terrestres, gestionar els boscos de manera sostenible, combatre la desertificació, aturar i revertir la degradació del sòl, i aturar la pèrdua de la biodiversitat (Objectiu 15).

Font: Diputació de Barcelona

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here