Durant el segon trimestre de 2018 s’ocupen el 68,9% de les places hoteleres ofertes en els hotels del Baix Llobregat

Creix l’ocupació hotelera respecte l’anterior trimestre, i respecte l’any 2017 creix l’ocupació de juny, que ha estat el mes amb una ocupació més elevada.

Tot i que es preveu una ocupació inferior per al tercer trimestre de 2018, la valoració respecte a la marxa del negoci i l’ocupació és significativament positiva entre els hotelers de la comarca i millora respecte el primer trimestre.

Negocis és el principal motiu d’estada dels clients a la comarca aquest trimestre (53% del total). El principal mercat ha estat l’internacional, tot i que respecte el primer trimestre ha disminuït en favor de l’espanyol.

Catalunya, Madrid i França, han estat les principals procedències aquest trimestre. Respecte l’any anterior augmenta el pes dels clients procedents d’Estats Units i Canadà, Rússia o Madrid. Els clients procedents de Xina i Japó són els que més disminueixen.

El preu mitjà dels hotels aquest primer trimestre (70,6€) creix respecte l’anterior trimestre.

Font: Consell Comarcal del Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here