La recollida selectiva neta a la regió metropolitana s’ha incrementat i s’ha situat en el 28,69%, però encara està més de tres punts per sota de la mitjana catalana, que arriba al 32%.

Amb dades del 2017, el Maresme continua sent la comarca amb més implicació en aquesta qüestió, amb un 38,68%, millorant respecte a l’any passat, quan va ser del 33,3. Juntament amb el Maresme, l’Alt Penedès i el Baix Llobregat superen la mitjana de tot Catalunya. Una millora de la recollida selectiva a les ciutats i municipis de més de 15.000 habitants, amb una elevada generació de residus, ajudaria a incrementar la mitjana catalana i la de la pròpia demarcació. Per contra, l’índex més baix el registra el Garraf, que se situa en el 25,4%, tot i que ha augmentat en dos punts respecte al 2016, quan va ser del 23,45.

Pel que fa a la generació de residus municipals, l’any 2017 es van generar 2.335.563 tones. La generació per càpita s’ha situat en 1,26 kilos per habitant i dia, per sota de la mitjana de Catalunya, que és d’1,34. La comarca que genera més residus per càpita és el Garraf, amb 602,19 kilos per habitant i any, i la que menys és el Vallès Occidental, amb 410,24 quilograms. El Garraf, el Maresme i l’Alt Penedès se situen per sobre de la mitjana de Catalunya.

Per municipis, els que més reciclen són Sant Esteve de Palautordera (Vallès Oriental), amb un 79,6% d’índex de recollida selectiva neta; Matadepera (Vallès Occidental), que arriba al 74,6%; Argentona (Maresme), amb un 69,58 %; Aiguafreda (Vallès Oriental), amb un 65,65 %, i Sant Antoni de Vilamajor (Vallès Oriental), que registra un 65,49 %.

Pel que fa a les ciutats amb més població, Barcelona té un índex de recollida del 29,8%; l’Hospitalet es queda en el 23,23; Terrassa registra un 28,73%; Badalona, un 26,47, i Sabadell puja fins al 32,08%. Un increment de la recollida en aquests nuclis tindria un impacte important en la mitjana catalana.

En roda de premsa, el director de l’Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, ha apuntat que la nova llei de residus continuarà amb la política d’increment dels cànons, que és la taxa que paguen els municipis per tona de fracció resta que destinen a l’abocador o a la incineració. D’aquesta manera, ha remarcat que es produirà un increment especial per als ajuntaments que no compleixin amb els índexs de recollida selectiva, ja que s’independitzarà la taxa del rebut de la brossa, que actualment està inclosa en altres rebuts, com l’IBI. El motiu és que els ciutadans han de saber el que paguen de rebut de la brossa, ha dit, “i així es podrà establir una taxa justa per premiar qui recicla i penalitzar qui no ho fa”.

La fracció orgànica representa el 40% en pes

La fracció orgànica representa en pes gairebé un 40% dels residus municipals. Més que el paper, que suposa un 11,7% dels residus municipals, i que els envasos que, tot i que ocupen volum, representen el 10,3% dels residus que de mitjana es poden generar en una llar qualsevol. Així doncs, augmentar la recollida selectiva d’aquesta fracció és clau per impulsar la recollida selectiva a Catalunya.

Des del 2012, la recollida selectiva de la fracció orgànica està encallada a Catalunya al voltant de les 385.786 tones recollides de manera anual. Repunt de la recollida selectiva a Catalunya La recollida selectiva a Catalunya ha augmentat un 7% interanual, ja que es van recollir més de 100.000 tones més que l’any 2016.

Es tracta de l’increment més alt dels últims cinc anys, atribuïble a una major conscienciació ciutadana, a l’efecte de les campanyes de sensibilització, a l’increment de la dotació dels ajuts de l’Agència de Residus als ens locals per al foment de la separació dels residus municipals, a la implantació de sistemes de recollida més eficients, i a la pujada del cànon dels residus municipals.

L’increment dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals es fa de forma progressiva i continuada fins al 2020 per encarir el cost de les opcions de gestió ambientalment menys adequades i promoure la prevenció, la recollida selectiva i el reciclatge material.

Del total dels residus municipals, l’any passat es va recollir selectivament pràcticament el 40%, és a dir, 1,54 milions de tones, xifra que representa un augment respecte a l’any anterior del 7%. Totes les fraccions ordinàries que es recullen de forma selectiva han crescut. La que ho ha fet en major mesura ha estat el paper i cartró (+12,30%), seguida del vidre (+10%), els envasos lleugers (+4,69%) i l’orgànica (+2,02%).

Font: ACN

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here