La campanya informativa ofereix 10 recomanacions bàsiques d’ús de bicicletes, patinets i altres tipus de cicles i vehicles de mobilitat personal

L’AMB impulsa aquest mes de juny, amb el suport dels municipis metropolitans, la campanya informativa Bicivisme, elaborada amb la col·laboració del Bicicleta Club de Catalunya (BACC).

La bicicleta ha estat un dels darrers modes de transport que s’ha incorporat a l’espai públic, on conviu amb cotxes, motos i vianants. Així mateix, el patinet elèctric i altres vehicles de mobilitat personal han aparegut també a l’entorn metropolità en els darrers mesos, i han generat certes tensions entre diferents modes de transport. La coexistència de tots aquests modes, i la manca d’educació viària obligatòria en escoles i instituts, estan ocasionant certs problemes de convivència entre els diferents modes.

La campanya metropolitana, que ha arrencat aquesta setmana i es mantindrà activa durant un mes, persegueix dos grans objectius. Per una banda, informar els ciutadans que ja estan utilitzant la bicicleta, el patinet o altres cicles per als seus desplaçaments pel territori, quines recomanacions d’ús han de seguir per garantir la seva seguretat i la correcta convivència amb els altres usuaris vulnerables de la via pública. Per altra banda, aquesta també busca evidenciar, per a la resta de la ciutadania, aquells que encara no van en bicicleta, patinets o altres cicles, que hi ha una certa reglamentació i hàbits que cal seguir per a aquest tipus de vehicles.

Aquestes recomanacions s’han elaborat partint d’una anàlisi de la normativa existent, de l’estudi d’altres experiències i del coneixement acumulat de les situacions que es donen més habitualment.

Bàsicament, la campanya informativa Bicivisme se centra en publicitat exterior (banderoles, opis i pòsters/cartelleria) i xarxes socials (Facebook i Twitter) i disposa també d’una web informativa: www.amb.cat/bicivisme.

“Cada vegada més ciutadans s’atreveixen a fer servir la bicicleta i el patinet per anar a la feina o a estudiar, ja que aquests mitjans són sovint els més ràpids i pràctics per a les distàncies metropolitanes, per si sols o en combinació amb el transport públic”, exposa el vicepresident de Mobilitat i Transport de l’AMB en funcions, Antoni Poveda.

“Les administracions estem treballant per garantir una infraestructura segura però encara manca una educació viària per assegurar la bona convivència a la via pública entre tots els modes de transport. Busquem que l’usuari de la bici i el patinet prengui consciència i eviti situacions de risc i així aconseguim millorar entre tots la seguretat viària dels col·lectius més vulnerables”, ha afegit Poveda.

Top 10 de recomanacions

Les principals recomanacions que transmet la campanya són:

1. Senyala els avançaments, canvis de trajectòria i aturades.

2. Redueix la velocitat en les interseccions i assegura’t que et fas visible.

3. Adapta la teva velocitat a la resta d’usuaris del carril bici. Si has d’anar més ràpid, fes servir la calçada.

4. Dins del carril bici, avança només si és prou ample i pots fer-ho amb seguretat.

5. Fes servir el timbre per avançar altres usuaris del carril bici i per alertar possibles vianants despistats.

6. Respecta sempre el vianant, és més vulnerable que tu.

7. A la calçada, ves pel centre del carril.

8. No circulis per les voreres. En cas que ho facis, només si és prou ample i a 10 km/h.

9. Circula amb els dos llums encesos: llum blanc al davant i vermell al darrere.

10. En aparcar la bici, assegura’t que lligues bé el quadre, les dues rodes i el seient.

Coordinació de les ordenances municipals

La regulació de la mobilitat urbana és de competència municipal i, per tant, la normativa local existent s’ha d’adaptar per tal que s’hi reflecteixi l’ampli ventall de modalitats de mobilitat sostenible, se’n reconeguin els seus drets i deures i es fomenti la convivència viària.

El Consell Metropolità de l’AMB va aprovar a la tardor de 2018 un document de Recomanacions per coordinar les ordenances municipals sobre la circulació de bicicletes, vehicles de mobilitat personal i cicles de més de dues rodes per tal que, a partir d’aquí, els ajuntaments metropolitans aprovessin la normativa en els seus municipis.

La bicicleta, estratègia metropolitana pel canvi d’hàbits i la mobilitat sostenible

Més enllà de la campanya activada ara per l’AMB i el BACC, l’AMB recorda que ha impulsat i segueix impulsant tota una sèrie de serveis metropolitans i infraestructures per tal d’estendre l’ús de la bicicleta. Entre aquests, es troben:

· Disseny i construcció de la Bicivia, una infraestructura metropolitana que connecta de forma ràpida, segura i còmode els 36 municipis de la metròpolis.

· El Bicibox, l’aparcament segur per a la bicicleta privada. Present ja a 19 municipis de l’AMB, amb 161 estacions i 1.805 places. L’actual servei compta amb 13.000 usuaris. I l’AMB ara ha activat el primer aparcament de gran capacitat a Gavà, amb 100 places.

· L’e-Bicibox: la bicicleta compartida elèctrica metropolitana, a 11 municipis.

· Subvencions de 250€ per a la compra d’una bicicleta elèctrica: Des de l’any 2014, l’AMB ha subvencionat amb 250€ la compra de bicicletes elèctriques a ciutadans i empreses. Unes 3.500 persones residents a la Metròpolis de Barcelona ja s’han acollit a aquesta subvenció.

· El programa Biciempresa: cessió temporal i gratuïta de bicicletes per part de l’AMB a empreses metropolitanes per facilitar els desplaçaments a la feina en bicicleta. Ja ha arribat a més de 43 empreses de la metròpolis de Barcelona i properament arribarà a 23 empreses més.

Font: AMB

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here