La 49a Assemblea General Ordinària d’Escoltes Catalans, va tenir lloc a Esparreguera, en concret al Teatre de la Passió, aquest passat dissabte. És la trobada més important del calendari associatiu.

La reunió ha posat en marxa el Pla Estratègic que marcarà el futur de l’entitat fins l’any 2026 i ha aprovat els programes del nou curs des dels quals es treballarà per enfortir l’Associació, per continuar amb la prevenció i gestió dels abusos sexuals infantils i per seguir avançant en la transició feminista de l’entitat..

Més de 650 caps, educadors i educadores voluntàries s’han reunit a Esparreguera: representaven els 43 agrupaments escoltes de l’Associació, recuperant així la presencialitat afectada per la pandèmia.

Les iniciatives aprovades són el projecte Gènere i Feminismes, el projecte ASI, per la prevenció i gestió dels abusos sexuals infantils, i el projecte Enfortiment, per millorar els agrupaments a nivell organitzatiu, pedagògic i econòmic.

Durat l’assemblea s’han aprovat les memòries del curs 2020/21, els estats de comptes i el pressupost. També s’ha renovat parcialment la Junta Permanent, en concret les àrees de Vicepresidència, Pedagògica i de Vegueries.

Escoltes Catalans, que ha escollit el Baix Llobregat per celebrar la seva reunió, és l’associació laica de l’escoltisme català que aplega més de 3.500 infants i joves repartits en 43 agrupaments en 13 comarques catalanes. És membre de la Federació d’Escoltisme i Guiatge (FCEG) i de les dues organitzacions internacionals juvenils més nombroses del planeta: l’Organització Mundial del Moviment Escolta (WOSM) i l’Associació Mundial de Guies Escoltes (WAGGGS).

Font: Escoltes Catalans

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here