Identificar les masies existents a la serra de Collserola per poder-les recuperar i posar-les en valor. Aquest és l’objectiu principal de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i el Consorci del Parc Natural de Collserola, que han fet una tasca d’identificació i reconeixement del patrimoni arquitectònic, històric i cultural del Parc Natural. En total, hi ha 199 construccions i fins a 450 elements construïts, coma ara fonts o barraques de pedra seca.

El Pla especial de protecció de Collserola (PEPNat) ha elaborat dos instruments bàsics: un catàleg de masies, que en reconeix 199 ( a la fotografia, Masia de La Salut, a Sant Feliu de Llobregat) i un inventari del patrimoni cultural, amb 450 elements.

El Pla estableix també dues noves propostes principals en relació al patrimoni construït: l’ampliació dels usos i la gestió de les finques.

L’evolució històrica de la serra pel que fa a la relació entre la colonització del territori i la preservació i millora dels valors del Parc, permet distingir, segons el Consorci, quatre etapes: Abans del segle XIX, l’estiueig i les primeres parcel·lacions de finals del XIX i principis del XX, l’extensió urbana a partir dels anys cinquanta del segle passat, i la creació del Parc Metropolità, aprovat en diverses fases l’any 1976 (PGM) i 1987 (PEPCo). L’any 2006 va passar a formar part de la Xarxa Natura 2000 i el 2010 va ser declarat Parc Natural.

Font. AMB

Fotografia: Turisme Baix Llobregat

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here