El nou Pla especial de Collserola (PEPNat), redactat i aprovat per l’AMB, delimita una zona de vora que ressegueix els límits del Parc Natural anomenada espai funcional. Es tracta de sectors adjacents al Parc que constitueixen punts de contacte entre la ciutat (asfalt) i el verd (espai natural), i fan de transició entre la serra i les àrees més construïdes o urbanitzades.

Entre els objectius de l’espai funcional destaquen potenciar la connectivitat ecològica, reduir el risc d’incendi i altres riscos naturals, minimitzar l’impacte de les edificacions, els elements i teixits urbans, reforçar els valors ecològics de la perifèria, donar continuïtat a la xarxa metropolitana d’espais lliures i corredors verds, i incentivar els usos de lleure a les vores per reduir la pressió dins el Parc.

El Pla delimita una zona de vora i hi estableix directius i recomanacions, tot i que no hi ha una normativa que ho reguli per llei.

El PEPNat defineix un catàleg de solucions tipus  que inclouen diversos projectes ( millores de la connectivitat, neteja, restauració paisatgística, definició d’accessos i senyalització, etc.)

Aquestes solucions permetran donar identitat al Parc i fer més reconeixibles els seus límits, una bona part dels quals es troben al Baix Llobregat.

Font i fotografia: AMB

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here