Els preus de l’energia s’han convertit en un malson per a les micro, petites i mitjanes empreses i els empresaris autònoms. Un malson compartit amb les famílies, que pateixen també les conseqüències de les pujades de preu de la llum, el gas o la gasolina.

Una recent enquesta feta des de PIMEC als nostres associats mostra dades força preocupants. D’una banda, el volum de la despesa energètica respecte a la facturació ha passat del 6% al 2021 al 15% enguany. Si tenim en compte que el marge amb el que treballen se situa entre el 6% (2019) i el 3,5% (2020), tal com s’evidencia en l’estudi, l’augment del cost energètic les aboca directament a tenir pèrdues.

Es podria pensar que aquest augment dels costos es trasllada als preus finals però, segons la mateixa enquesta, en el 42% dels casos les condicions de mercat no permeten repercutir l’encariment de l’energia al producte final i, a més, gairebé el 41% de les empreses enquestades afirmen haver repercutit l’augment de costos als preus finals de forma poc significativa.

Moltes empreses han començat a prendre mesures encaminades a reduir el consum energètic o han optat per fer inversions en autoconsum, com les plaques fotovoltaiques. Tot ajuda, però aquelles empreses que són intensives en consum energètic, com les del sector industrial o dedicades al transport de mercaderies i viatgers, tenen més reduïda la capacitat de compensar aquest impacte. No podem oblidar que aquestes empreses tenen un important pes en l’economia de la nostra comarca.

D’altra banda, vull destacar una altra dada significativa que aporta la mateixa enquesta: un 30% de les empreses han reduït o han fet aturades de producció degut a l’elevat preu del gas. Des de PIMEC Baix Llobregat, volem destacar que els ajuts als quals poden optar les empreses per fer front a aquesta situació són insuficients, que falta agilitat en la gestió de les peticions i respostes i que s’observen carències pel que fa a la informació i la difusió.

En definitiva, si no es reverteix aviat aquesta situació més de la meitat de les empreses poden veure compromesa la seva viabilitat i, en conseqüència, al voltant de 480.000 llocs de treball poden estar en risc. Per aquest motiu, calen mesures excepcionals amb topalls als preus de l’energia i orientades a les micro, petites i mitjanes empreses, que estan patint aquest malson quan encara estan intentant refer-se de les problemàtiques ocasionades per la crisi de la Covid-19.

Joan Soler. President de PIMEC Baix Llobregat- l’Hospitalet

Fotografia: ARA

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here