Què ha provocat que un servei exitós s’enfonsi ràpidament en dos anys?

Quan ja està finalitzant la concessió a l’empresa MHON, l’any 2018, l’AMB prepara els plecs de condicions  i convoca la licitació de la concessió dels serveis d’autobús del Baix Llobregat Sud.  Concessió amb molts autobusos i molt golosa rendibilitat, que és ambicionada per importants empreses del sector. Això fa que les empreses interessades, lluitin entre si i amb l’AMB i impugnin els plecs i la licitació davant els tribunals.

Aquests litigis comporten a la pràctica una paralització de la posta en funcionament de la nova concessió i suposen l’obligació contractual de continuar prestant el servei al concessionari que l’havia perdut. Situació que es perllonga fins que els tribunals fan les sentències definitives sobre els litigis.

Atès que la renovació de la flota d’aquest servei estava lligada, segons els plecs, a la contractació externa, des del 2019 no es produeix per part de l’AMB  la renovació programada dels vehicles antics; tot i així, l’AMB amplia el servei amb els mateixos autobusos, perllongant la seva vida útil i crea uns nous serveis exprés, destinant els autobusos més nous a aquests nous serveis.

La flota envellida i no renovada, continua deteriorant-se i l’empresa perdedora del concurs de la concessió no compleix correctament els deures de manteniment i d’altres contractuals i el clima laboral s’enrareix de manera important. A més, per agreujar les coses ve la pandèmia de la COVID, complicant-ho tot més encara.  Curiosament, l’empresa no és sancionada en aquell període i solament després, quan es posa en marxa la nova concessió l’any 2022, es formulen les sancions i la reclamació d’indemnitzacions per incompliments contractuals.

El desembre de 2021 després de la resolució i sentències judicials, que en el seu contingut compliquen de manera rellevant la valoració dels plecs tècnics, prioritzant la part econòmica excessivament, la concessió passa a l’empresa AVANZA. Es posen unes condicions afegides de cercar autobusos de segona mà de substitució, atès que l’AMB reconeix que la flota està molt envellida i contractualment solament es poden demanar els nous autobusos quan estigui en vigor el nou contracte, flotes que triguen normalment un any a ser subministrada per part dels fabricants.

El nou concessionari comença el servei amb unes instal·lacions provisionals de cotxeres i de tallers, en dolentíssimes condicions que incompleixen les mínimes normes de riscos laborals.

La situació d’incertesa que comporta per a tot el personal la subrogació de tota la plantilla a una nova empresa, lligada a la dolenta situació laboral en cotxeres, a la insuficiència inicial de personal suficient en tallers i a la manca de subministrament de recanvis  i també al mal estat d’autobusos i dels habitacles dels conductors, les constants avaries, el no funcionament de les rampes, el malestar dels usuaris algunes vegades pagades amb els conductors.  Tot això provoca que el clima laboral s’enrareixi encara més i que hi hagin dies on es queden en cotxeres més de 70 autobusos i els conductors a les portes sense poder treballar.

Evidentment, els soferts usuaris i usuàries ho han patit en primera persona, ja que des de finals del contracte anterior, la retirada d’autobusos en serveis i l’eliminació d’expedicions era un constant; ha estat afectat especialment el col·lectiu de persones amb discapacitat que s’han vist a la pràctica marginades del transport públic en tot aquest període per la manca de funcionament de les rampes.

Quan comença la nova concessió i durant els mesos de gener a agost, malgrat les promeses públiques de l’empresa i l’AMB de tornar a la normalitat del servei, la realitat palpable és que cada dia el servei anava a pitjor, ja que dels 40 autobusos de reforç que aportava la nova empresa tan sols en funcionaven 20, i els que sí que podien circular, eren tant o més vells que els que hi havia en el servei i, per tant, patien també avaries constants.  Davant d’això i les innumerables queixes d’usuaris, d’entitats i dels mateixos ajuntaments, l’AMB aplica sancions a AVANZA per incompliments contractuals, i  es veu forçada a cercar una solució provisional d’urgència, aportant autobusos vells però en millors condicions, es destinen vehicles retirats de la flota de TMB i d’alguna altra concessió. També força la millora del manteniment dels vehicles per part d’AVANZA i s’aprofita a fons el mes d’agost per reparar tot el reparable.  Si bé els autobusos a la platja en aquest període d’estiu van patir molts problemes amb aires condicionats sense funcionar i avaries, qüestió que fins i tot provoca algunes revoltes dels usuaris.

Per què s’ha produït una mobilització ciutadana?

Atès el continuat mal funcionament de serveis, els usuaris cansats d’enviar queixes que són desateses sistemàticament i molt enrabiats, demanen a les entitats ciutadanes fer alguna mobilització per exigir a les administracions i en especial a l’AMB uns autobusos dignes pel Baix Llobregat sud i un servei correcte i amb accessibilitat garantida. Les diferents informacions publicades en els mitjans per part de l’empresa i de l’AMB, de què es resoldrien aviat els problemes i que aviat arribarien els nous autobusos, resultaven poc creïbles davant la realitat quotidiana.

Davant d’aquests fets, la PTP, Barcelona Camina, la FAVV del Baix Llobregat, ECOM, CCOO, UGT, CGT i altres entitats, decideixen crear una plataforma ciutadana per exigir davant l’administració solucions concretes i, sobre tot, que es prioritzi el Baix Llobregat sud en la renovació de flotes metropolitanes ja previstes, davant d’altres concessions que tenen els autobusos en millors condicions.

A més de fer constants comunicats i seguiment acurat dels problemes que anaven succeint,  la plataforma  va decidir per fer arribar de manera clara la veu dels usuaris, usuàries i dels treballadors, convocar una marxa a peu de 2 km. des de l’estació de Gavà fins a l’ajuntament de Viladecans. Una marxa encapçalada amb una pancarta que exigia autobusos nous i dignes ja!.  Marxa en la qual van participar més de 400 persones que portaven un paraigua per fer evident  la falta d’aixopluc de l’AMB, que estava incomplint les seves obligacions ,i d’aquesta manera enviar un avís molt clar a totes les administracions implicades.

 

Com s’està resolent? Quines són les previsions de resolució en el futur proper?

Des del mes de setembre, els reforços d’autobusos aportats des de TMB i la millora de manteniment, ha fet evident una millora de la situació, una gradual recuperació del servei, si bé els autobusos, donada la seva vellesa continuen tenint avaries i això segueix afectant el servei i horaris.

La plataforma, representant als usuaris, va tenir aquest octubre una entrevista amb la direcció tècnica de  l’AMB.  En aquesta reunió ens van informar de les mesures preses, pel que fa a la millora del manteniment i als vehicles de segona mà aportats i la millora gradual amb l’objectiu de normalització del servei, reconeixent que fins que no arribessin un bon nombre d’autobusos nous, el servei no es normalitzarà del tot.

Van indicar que havien recollit la reivindicació dels usuaris i han prioritzat al Baix Llobregat sud en la renovació de flotes.  I que entre desembre i gener de 2023 dels 180 autobusos que seran entregats a l’AMB per renovar flotes, 120 serien destinats al Baix Llobregat sud, uns 80 a la flota d’AVANZA i uns 40 a la flota de Mon Julià, que també està patint un problema similar.

Segons l’AMB, al llarg del 2023, és previst que finalment es renovin 153 autobusos de la flota corresponent a la concessió d’AVANZA, i es programarà correctament la renovació futura de la flota per garantir el servei al 100 .

De tot el succeït crec que en podem extreure sis lliçons:

1 – Cal desvincular de les contractacions l’adquisició de vehicles i la renovació de les flotes públiques i també dels espais per a les instal·lacions de cotxeres, fent-lo mitjançant adquisicions públiques directes.

2 – Cal millorar i molt els plecs de condicions dels concursos de concessió de serveis, per a evitar situacions intolerables del servei.

3 – Cal aplicar amb molt més rigor el control del funcionament dels serveis concessionats i la tramitació d’expedients sancionadors als concessionaris de serveis.  Millorant els serveis d’Inspecció i seguiment de contractes de l’AMB.

4 – Cal atendre als usuaris i no amagar el cap com si no passes res. Cal crear una Comissió del Transport Públic en el Consell Metropolità de Mobilitat per canalitzar demandes i solucions.

5 – Cal crear la figura del Defensor dels usuaris del Transport públic Metropolità perquè canalitzi les queixes i  esperoni a les administracions i empreses a complir les seves obligacions.

6 – Ha quedat molt clar que la mobilització ciutadana, ben organitzada i unitària, ha estat molt important com a eina de canalització del malestar ciutadà, defensa dels seus drets i d’exigència de la prestació d’un bon servei de bus a les administracions.

 

Conclusió:

És del tot evident que l’AMB ha de preveure totes les situacions adverses i  garantir el correcte funcionament dels serveis i, en especial, garantir la renovació de flotes d’autobusos, superant qualsevol entrebanc judicial.  Modificant en el que sigui necessari el sistema contractual i els plecs per a noves concessions.

També és evident que l’AMB ha de reforçar els seus serveis de seguiment dels serveis concessionats, les inspeccions i aplicar el règim sancionador amb rigor i no a pilota passada.

Està molt clar que la mobilització ciutadana i les queixes sí serveixen, per defensar els seus drets i per fer que l’administració no s’adormi i cerqui les fórmules necessàries per garantir la correcta prestació dels serveis.

Exigim a l’AMB, que compleixi amb el calendari i programació de renovació de flota de la que ens ha informat  i que garanteixi un servei d’autobusos digne i plenament operatiu.

Esperem que les lliçons que ens ha aportat el conflicte dels autobusos del Baix Llobregat Sud, siguin tingudes en compte per part de l’administració i que articuli totes les mesures necessàries per a evitar que en qualsevol servei metropolità d’autobusos, puguin produir-se situacions similars.

 

Lluís Carrasco Martínez.             Delegat Territorial de la PTP al Baix Llobregat

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here