El Pacte de Viladecans pel Clima és la iniciativa que impulsa l’Ajuntament, des de l’aprovació de la Declaració d’emergència climàtica l’any 2019, per tal d’articular la col·laboració entre els agents locals amb l’objectiud’impulsar conjuntament projectes de transició cap a models de vida més sostenibles, justos i adaptats al canvi climàtic. La Taula local d’emergència climàtica és l’òrgan de governança i motor del Pacte en el qual es delibera sobre les problemàtiques i les estratègies d’acció i es concreten les accions a desenvolupar així com els agents implicats.

Llençar menys menjar i apostar per una alimentació més sostenible: els reptes d’aquest curs del Pacte pel Clima de Viladecans

Des del mes d’octubre del 2022, el Pacte pel Clima de Viladecans ha estat treballant en un aspecte concret de l’emergència climàtica: el malbaratament d’aliments.

L’actual sistema agroalimentari emet el 30% dels gasos d’efecte hivernacle, consumeix el 70% de l’aigua dolça i és el principal responsable de la destrucció d’hàbitats i de la fertilitat de sòls. Tanmateix, al món es malbarata la tercera part dels aliments produïts per al consum humà. Altres evidències de la insostenibilitat del model són que l’envasat dels aliments suposa el 40% del plàstic que consumeix Europa i que la meitat de la població de Catalunya té excés de pes, més d’un terç en el cas dels infants de 6 a 12 anys.

Per poder copsar tots aquests reptes, la Taula d’emergència climàtica ha visitat l’exposició de la Fundació Esplai al Prat de Llobregat: Menja, actua i impacta. L’exposició s’estructura en 5 estratègies de canvi: menjar aliments pròxims i de temporada, reduir el consum de proteïna animal, dur una dieta saludable tot evitant ultraprocessats i reduir els envasos i el malbaratament alimentari.

A Catalunya malbaratem el 7% dels aliments comercialitzats; cada any llencem un total de 260.000 tones d’aliments, l’equivalent a 35 kg per persona. La major part del residu alimentari es genera a les llars (58%), seguit dels supermercats (16%), l’hostaleria (12%), el comerç minorista (9%), els serveis d’àpats (4%) i els mercats municipals (1%).

A l’àmbit domèstic, les principals causes que hi influeixen són la manca de conscienciació sobre allò que es llença, la poca planificació de les compres, la manca de coneixement sobre les tècniques d’emmagatzematge, la confusió sobre les dates de caducitat i de consum preferent i els formats de les racions que es poden adquirir en els supermercats.

Per tant, és fonamental la implicació de la de tota la població per tal de millorar l’actual model d’alimentació doncs tothom forma part dels sistema alimentari i cal treballar-hi des dels hàbits quotidians. És per això que el Pacte Viladecans pel Clima hi dedicarà els seus esforços durant l’any 2023 desplegant un Pla d’acció per a l’aprofitament alimentari per a impulsar activitats de sensibilització sobre la problemàtica i nous projectes per realitzar les transformacions necessàries.

El Pla d’Acció per a l’aprofitament alimentari de Viladecans inclou 8 accions

El pla d’acció definit per la Taula d’emergència climàtica parteix de la necessitat d’implicar els comerços d’alimentació, com a baula clau de la cadena i en contacte directe amb la persona consumidora, a les entitats, com a referents de la cultura local, i a les escoles, pel seu paper en l’educació de les noves generacions i perquè són part important del sistema alimentari amb els seus menjadors escolars. A més a més, es pretén articular nous canals d’aprofitament dels excedents alimentaris com el que ja s’ha posat en marxa entre l’Hospital i Càritas.

El resultat de les idees de la Taula i de la tasca de concreciórealitzada per l’oficina tècnica del Pacte que gestiona l’ajuntament, es resumeix en les següents accions:

1. Celebrar un àpat d’aprofitament en col·laboració amb les entitats.
2. Realitzar un cicle de tallers sobre cuina i aprofitament alimentari adreçat a la ciutadania i que permetrà també obtenir un recull de bones pràctiques a difondre.
3. Dur a terme una campanya de sensibilització de la mà dels Comerços.
4. Desenvolupar un programa d’aprofitament alimentari a les Escoles, en col·laboració amb les AFAsi les direccions dels centres.
5. Establir canals d’aprofitament dels excedents de les llars, comerços, escoles, restaurants i hospital, amb la participació, entre d’altres, de les entitats socials.
6. Consolidar les comunitats d’autocompostatge, conjuntament amb les associacions de veïns i les entitats.
7. Habilitar un punt d’informació itinerant que permeti donar a conèixer a la ciutadania; el Pacte, el repte del malbaratament i els projectes impulsats des del Pacte en els quals es pot participar.

8. Mantenir la presència en xarxes i mitjans, tot cercant prescriptors locals que permetin fer d’altaveus de la importància de l’aprofitament alimentari.

El jovent de Viladecans, agent clau del Pacte

Des del seu inici, el Pacte ha comptat amb la participació del jovent gràcies a la implicació dels Instituts. Cada curs es constitueix un grup de treball anomenat “Taula jove” format per uns 5 alumnes dels darrers cursos d’ESO procedents de cadascun dels instituts, els quals es formen sobre la problemàtica i impulsen accions al seu centre.

Taula jove del Pacte pel Clima de Viladecans 

Aquest any la “taula jove” ha seguit el mateix itinerari formatiu que la Taula ciutadana, a través de la visita guiada a l’exposició “Menja, actua i impacta”, i
cada centre ha definit el seu propi pla d’acció. Les accions que es proposen dur a terme aquest curs per a l’aprofitament alimentari són:

Vídeo de sensibilització
Activitats pedagògiques amb grups d’alumnes: tallers, jocs, reptes, etc…
Pòsters informatius
Accions directes

D’altra banda, aquest grup d’alumnes també participa en les accions del Pacte; el curs passat varen definir la imatge i els missatges del Pacte i aquest curs col·laboraran en l’execució de les 8 accions en marxa.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here