A tota l’Àrea Metropolitana en pocs anys la mobilitat urbana s’ha vist transformada, per motius mediambientals, la pandèmia i canvis sociològics que estan afectant especialment a la gent jove.  La necessitat de la reducció de la circulació de vehicles privats, les mesures de pacificació del trànsit  i la creació de zones de vianants als carrers, són moltes de les mesures que estan impulsant també la utilització de mitjans de transport alternatius i ecològics com les bicicletes i els VMPs (vehicles de mobilitat personal, majoritàriament patinets elèctrics).

El paper dels patinets

De fet, el patinet s’està convertint en la primera elecció de moltes persones i especialment dels joves. La comarca del Baix Llobregat  no és una excepció i podem veure com està creixent en els nostres carrers i voreres l’ús d’aquests enginys i com cada vegada més s’utilitzen per desplaçaments per anar a treballar o estudiar, molts cops per vies no segures. També podem observar com el patinet s’ha convertit per a moltes persones en un complement important per desplaçar-se amb transport públic, fent els recorreguts des de casa cap al transport públic (tren, metro, tramvia i  bus) i cap a la feina o lloc d’estudi i el corresponent retorn a casa.

És cert que la realitat del seu ús, està portant problemes de convivència amb la resta d’usuaris de la via, especialment amb els vianants a les voreres i a les zones de vianants.  Les causes d’aquests es poden produir per diferents aspectes, especialment pel seu ús indiscriminat per espais no adequats.  Però evidentment influeix molt la manca d’itineraris segurs segregats i alternatius, la inexistència d’una regulació especifica a molts ajuntaments  i també del desconeixement de la poca normativa existent. Sens dubte és del tot necessari regular el seu ús per garantir la seguretat dels vianants i dels mateixos usuaris dels patinets i bicicletes. Urgeix que els ajuntaments posin fil a l’agulla per regular aquesta nova mobilitat sostenible i facilitin rutes segures alternatives.

Un recent estudi del RACC presentat al 27è Fòrum de Seguretat Viària de Barcelona, celebrat el desembre de 2021, situa a les bicicletes i els VMPs com una nova tendència de mobilitat dels joves, que tindrà una forta expansió en el futur pròxim.  També indica que els VMPs han esdevingut una alternativa a les modalitats de transport més convencionals, perquè són mitjans de transport eficients, còmodes, ràpids, fàcils de transportar i respectuosos amb el medi ambient.

L’estudi ens indica la urgent necessitat de fer campanyes informatives de conscienciació i accions efectives, per minimitzar els hàbits incorrectes de comportament dels usuaris dels VMPs i establir una senyalització, elements de control de velocitat específics per a VMPs  i fer carrils bici en calçada, per a evitar el seu ús en vorera tot el que sigui raonablement possible. Així doncs, millorar la continuïtat de la xarxa d’itineraris de bicicleta-VMPs, millorar la seguretat a les cruïlles i instal·lar punts segurs d’estacionament i de recàrrega, esdevé ja una necessitat ciutadana.

La prohibició de l’ATM

Però els VMPs és a dir els patinets elèctrics, són enemics del transport públic?  El seu ús combinat amb el transport públic posa en risc la seguretat dels altres viatgers?

La recent prohibició temporal de sis mesos des de l’1 de febrer d’enguany, per la qual es prohibeix l’accés d’aquests vehicles al transport públic, que ha estat formulada per part de les autoritats del transport de Catalunya, sembla indicar que sí.

Creiem que no està justificada la rapidesa, ni la magnitud de la mesura adoptada i entenem que han estat formulades de manera precipitada i desproporcionada. Des de la PTP defensem que cal regularitzar el seu ús, però en cap cas prohibir-lo totalment.

És cert que es va produir un incendi d’un patinet als FGC el passat 17 de novembre de 2022 , però no estan clares les causes de l’accident i és evident que cal fer una investigació a fons de l’incident i evitar repeticions, però està clar que  no podem talar un bosc per evitar un incendi.

Cal tenir en compte que segons els experts la immensa majoria d’incendis de bateries de patinets s’ocasionen en el moment de la recàrrega i molt excepcionalment per acció de llargues exposicions al sol, combinat amb altes temperatures (evidentment al TP això no es produeix), per tant, estem convençuts què la solució passaria necessàriament per prohibir la recàrrega i treure els endolls de càrrega en els trens on existeixen i en l’interior d’estacions.

Cal preguntar-se … Quina ha estat l’accidentalitat real d’aquests enginys al transport públic? Quina estadística d’accidents similars en el transport públic existeix? S’ha analitzat a fons?. La realitat empírica és que no tenim coneixement que s’hagi produït cap accident similar en el transport públic de Catalunya en els últims quatre anys i què ja han passat dos mesos des de l’últim accident indicat i no hi ha hagut cap més incidència d’aquest tipus, que coneguem.  Així doncs, si tenim en compte que l’accidentalitat d’aquests vehicles en el transport públic és pràcticament inexistent., està proporcionada la mesura de prohibir el seu accés al transport?

És important també conèixer que des del desconfinament, moltes de les persones usuàries del transport públic, utilitzen els VMPs per fer els desplaçaments d’última milla, estalviant-se així alguns minuts al trajecte.

El cert és que la intermodalitat entre els VMPs i el transport públic ha contribuït al canvi modal: molts han deixat de banda el vehicle privat i han apostat per aquesta combinació que resulta atractiva i assequible. A més, cal assenyalar que gran part de la mobilitat generada per aquesta intermodalitat és ocupacional o per estudis, com a alternativa a l’oferta insuficient de transport públic en algunes zones.

Aquesta prohibició afecta sobretot als desplaçaments de persones amb renda baixa i mobilitat ocupacional, per la qual cosa dificultarà enormement els desplaçaments quotidians d’aquest sector de la població.

Enfront d’aquesta situació des de la PTP demanem:

  • Que se suspengui la prohibició total temporal i que no tingui continuïtat en el futur.
  • Que s’estableixin terminis per a la creació d’un marc legal del seu ús en el transport públic.
  • Que les mesures que es prenguin siguin de restricció i no de prohibició.
  • Que s’obri el diàleg amb les entitats i es creïn espais de debat participatiu per a tractar aquests temes.

Des de la PTP ens refermem en què cal regularitzar l’ús dels patinets elèctrics i VMPs al transport públic, però en cap cas prohibir-los.  I continuarem defensant una mobilitat intermodal amb els VMPs i bicicletes com a mitjans òptims per fer l’última milla, perquè són una bona eina per la mobilitat sostenible

Lluís Carrasco Martínez.  Delegat Territorial de la PTP al Baix Llobregat

Fotografia: ATM

 

 

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here