La Susanna Gaitan Alcalde (a la fotografia) lidera la candidatura de PROGRÉS a Santa Coloma de Cervelló. Llicenciada en Ciències Biològiques, treballa com a Product Manager en una empresa del sector científic. És una persona molt compromesa, participa activament a moltes entitats del municipi i  a diferents grups de conservació de la natura i organitzacions de voluntariat.  Des del 2019 és regidora de Medi Ambient, Agricultura, i Solidaritat i Cooperació, liderant projectes per millorar la gestió dels residus i promovent polítiques públiques que fomenten la sostenibilitat i la protecció del medi ambient.

 En una comarca com el Baix Llobregat, on els grans partits tenen una clara influència en la vida política dels municipis, sobta que un grup local independent com PROGRÉS sigui una força política històricament determinant per la formació de govern a l’Ajuntament de Santa Coloma de Cervelló. Per quina raó? Què és PROGRÉS ?

PROGRÉS es una candidatura municipalista, que sorgeix i agrupa a persones diverses, compromeses i implicades en molts àmbits de la vida social, cultural i associativa del municipi, de llarga tradició democràtica, progressista, ecologista i feminista.

És una candidatura que aporta coneixement, experiència, responsabilitat i compromís per fer de Santa Coloma de Cervelló un poble millor, amb l’únic interès centrat en el nostre poble, sense pretensions de professionalització en la política o de defensa d’interessos de partit més enllà de Santa Coloma.

Santa Coloma de Cervelló és avui un oasi entre els grans municipis que ens envolten, amb un gran patrimoni cultural i natural, i una identitat molt ben conservada, fins i tot després dels creixements urbanístics limitats que ha tingut. I això no es pot explicar sense la voluntat de la seva gent, l’acollida integradora de les persones que hi hem vingut a viure els darrers anys i, també, de la política integradora, curosa i responsable que ha liderat PROGRÉS des dels successius governs municipals de les darreres dècades. I tenim un clar objectiu de seguir protegint aquest valor de poble singular amb polítiques valentes i responsables. Mantenint la lluita per contenir interessos i projectes que, des de fora, ens han volgut i voldran convertir en un altre municipi metropolità depredador de territori i uniformitzat. Volem un poble que segueixi prioritzant la qualitat de vida i que no deixi ningú enrere, arrelat i, alhora, que innovi i sigui referent en bona política. I sabem com fer ho. Duem molts anys fent-ho!

Parles de protegir “l’oasi” que representa Santa Coloma de Cervelló en el Baix Llobregat, que és el que vols dir?

Som un municipi petit, d’uns 8.000 habitants, que disposa d’un important patrimoni cultural i natural (la Colònia Güell, el Recinte Industrial, masies, singulars, un bon tros de Parc Agrari -tant a la vall baixa com de muntanya-, espais naturals i forestals meravellosos, una història local rica i singular…). I això s’ha aconseguit mantenir malgrat la pressió urbanística, i trobar-nos en un entorn que ha anat ocupant territori molt sovint de forma desordenada i insostenible.

Nosaltres, malgrat ser un Ajuntament petit i governat per un grup local, històricament hem lluitat per un model diferent, que protegís, tingués cura i valorés aquesta riquesa. No només hem protegit l’important territori agrícola, ara part de Parc Agrari del Baix Llobregat, sinó que l’hem aconseguit ampliar, i tot i que s’ha mantingut, encara cal promoure’l encara més com un sector primari estratègic.

També cal desenvolupar una gestió eficient dels espais forestals, que hem aconseguit que, en part, siguin públics i en mans del Consistori, amb l’impuls de les accions previstes en el Pla Director de les Muntanyes del Baix. Hi ha rieres, vegetació, camins per passejar i gaudir tant per accedir al riu com a la muntanya. Aquest entorn, i una trama urbana que també hem vetllat perquè sigui molt oberta, agradable i verda, és un valor enorme per a la qualitat de vida a Santa Coloma.

Ara, en temps d’emergència climàtica, preservar aquests espais naturals, disposar-ne per mitigar els efectes de fenòmens extrems i protegir la biodiversitat és una prioritat.

Aquests reptes, el desenvolupament urbanístic que estem veient en altres municipis del Baix Llobregat o la necessitat de polítiques socials que segueixin promovent la igualtat, la cohesió, l’educació i la lluita contra els extremismes és el que tenim clar que ha continuar centrant la nostra acció política. És la millor manera de continuar sent aquest oasi i mantenir el patrimoni cultural, natural, social, i també polític, del qual estem tan orgulloses.

Aleshores, davant el risc que representa el desenvolupament urbanístic previst en el Pla de l’Entorn de la Colònia Güell, quina és la proposta de PROGRÉS?

Aquest Pla era un risc per a tot el que defensem, i ens ha costat anys convèncer a la Generalitat, l’INCASÒL i l’Ajuntament de Sant Boi de que s’havia de modificar. Vam aconseguir que es replantegés i que, a hores d’ara, s’estigui repensant i representi un instrument que ens permetrà repensar i encaixar de forma més raonable totes les peces urbanístiques pendents de resoldre al municipi. Hem convertit aquell pla urbanístic en una oportunitat pel poble, i hem d’actuar molt responsablement per aprofitar-ho, donar continuïtat al model de poble que tenim i, alhora, definir la Santa Coloma de Cervelló de les properes dècades.

És molt el que està en joc! Del resultat del que fem en aquest procés, que dissenyarà pràcticament tot el territori pendent d’ordenar al poble, en depèn el futur en el qual viurem!

El desenvolupament urbanístic ens ha de permetre cohesionar el municipi territorialment i socialment. Ha de servir per oferir alternatives a les necessitats d’habitatge per a joves (molts), adults i gent gran, i també consolidar espais d’activitat econòmica per oferir ocupació de qualitat i proximitat (un element clau i que ara mateix es manca per a un model de poble complet). Hem de protegir el patrimoni cultural i natural que tenim a l’abast, per al gaudi de la ciutadania i que ens permeti potenciar un turisme sostenible, que aporti riquesa al poble. Ens cal un disseny urbanístic que prioritzi i faciliti una mobilitat sostenible, la connectivitat i cohesió entre nuclis, serveis de proximitat i, sobretot, disposar d’un espai públic que la ciutadania pugui gaudir. Un municipi preparat per afrontar les conseqüències del canvi climàtic, les sequeres….

Tot això està en joc, i de com es gestioni en depèn en gran part com serà el futur urbanístic de Santa Coloma. Des de PROGRÉS hem estat liderant fins ara i hem aconseguit aquest procés de replantejament, i sabem que no tothom té els mateixos objectius, ni defensa el mateix model, ni té la independència que nosaltres tenim per defensar aquestes línies vermelles.

De quins recursos disposa l’Ajuntament per fer front a tots aquests reptes?

Cal tenir una extrema cura en la gestió dels diners públics. Sempre! Però especialment en un Ajuntament com el nostre on fàcilment, per una mala gestió o per no saber contenir una despesa de forma molt responsable, es pot hipotecar la gestió municipal i el futur de Santa Coloma de Cervelló pels propers 25 anys. I és sorprenent que hi hagi grups que facin propostes irresponsables que van en aquesta perillosa direcció de despeses inassolibles. S’ha de conèixer la realitat de les finances i saber explicar la realitat, per molt que sigui difícil haver de dir que no a interessos de la ciutadania.

Som un municipi petit, amb poca capacitat per generar recursos econòmics propis: no tenim polígons industrials, ni activitat econòmica rellevant que aporti ingressos, ni grans infraestructures, ni grans centres comercials… mentre no resolguem els problemes urbanístics que frenen l‘activitat econòmica, pràcticament tots els ingressos provenen dels impostos directes (sobretot l’IBI) i de les aportacions d’altres administracions. I fa anys que estem afrontant el complex camí que ens ha de permetre sortir d’aquesta dependència. Ara, per fi, veiem llum al final del túnel!

Nosaltres prioritzem la gestió responsable dels recursos, i volem destinar-los a accions necessàries i estratègiques per a un bon equilibri i cohesió social, responent a necessitats bàsiques que, malauradament, hi ha persones que no poden satisfer; a promoure les oportunitats i la participació de la ciutadania en activitats socials, culturals i esportives; a invertir en el futur, a través de l’educació i la joventut; a millorar la gestió, el manteniment i eficiència dels equipaments, serveis i infraestructures… en definitiva a què la ciutadania pugui viure en un poble que li ofereix les majors oportunitats, un poble cohesionat i referent en resiliència.

És molt important parar molta atenció, per exemple, a les inversions en equipaments. En un equipament nou (pavelló, piscina…) cal preveure no només l’endeutament inicial per a la construcció, que pot representar una part molt important del pressupost municipal, sinó que també cal avaluar el més important, la despesa ordinària del cost de manteniment posterior, any a any i la viabilitat econòmica. Podem garantir els ingressos i el nombre d’abonats necessaris per mantenir tot l’any, per exemple, una piscina coberta? Difícilment.

Sense fer això de manera molt fiable i seriosa, és fàcil que acabem tenint equipaments insostenibles que posin en perill l’economia, altres serveis, obliguin a pujar la pressió fiscal a la ciutadania o acabar amb el risc d’haver fet inversions que acabin tancades.

A més, cal tenir en compte que, des de la pandèmia, les normes de control de despesa imposades pel govern estatal s’han relaxat, i els darrers anys s’han pogut gastar romanents de tresoreria d’anys anteriors que, amb una gestió prudent, s’havien pogut estalviar però teníem prohibit utilitzar. Això ha permès fer inversions i dedicar recursos a moltes coses, però la propera legislatura tornarem a un escenari que tornarà a requerir molta responsabilitat i capacitat de priorització i gestió minuciosa

Com es pot fer front a la protecció del medi ambient, l’emergència climàtica o energètica des d’un municipi com Santa Coloma de Cervelló?

Els ajuntaments seran claus per fer front aquests reptes. La transició energètica i la descarbonització és un pilar important, per això ja tenim projectat continuar la instal·lació de més cobertes fotovoltaiques a les teulades d’equipaments municipals, a més de promoure l’autoconsum amb bonificacions fiscals, o la instal·lació de fotolineres i electrolineres per carregar vehicles elèctrics.

A l’haver aconseguit més servei del bus L76 i la tarifa de Zona 1 hem pogut potenciar l’ús del transport públic i encara reclamarem la millora de freqüències del carrilet a FGC. Volem que la L8 que ara arriba fins a Molí Nou arribi fins a Sant Vicenç, per convertir-se en un veritable Metro del Baix Llobregat, com alternativa a l’ús del cotxe privat. I lluitem perquè l’AMB ampliï el servei de bicicleta elèctrica compartida AMBici al nostre municipi.

Estem vivint una de les pitjors sequeres de l’ultima dècada, és imprescindible fer un ús racional de l’aigua i canviar hàbits. A Sta Coloma ja estem fent ús d’aigües regenerades per a la neteja viària i s’ha deixat de regar els espais verds urbans, que caldrà replantejar.

També treballem per evitar el malbaratament d’aliments, el consum responsable, la reducció i la millora en la gestió dels residus. Fa sis mesos que vam implantar el sistema de recollida de residus Porta a Porta, i tenim la clara aposta de ser municipi capdavanter en les polítiques valentes que ens preparin per a viure millor en els escenaris complexes que s’esperen en el futur!

Dius que com ajuntament heu implantat el sistema de recollida de residus porta a porta. Com ho heu fet?  Per què aquest sistema i no d’altres? Quina es la resposta de la ciutadania?

El sistema Porta a porta està demostrat que és el més eficient pe a una bona gestió dels residus, una responsabilitat inevitable. A Santa Coloma hem arribat a aquest sistema amb un llarg procés que d’inici va tenir el recolzament unànime de tots els grups polítics. Després algun es va despenjar per oportunisme i arguments poc clars, però l’aposta és molt majoritària i ha estat valenta. Molts ajuntaments no s’atreveixin a aplicar-lo i opten per sistemes més cars en inversió i manteniment, i amb pitjors resultats.

És clar que el pas d’una recollida de residus amb contenidors oberts al sistema de recollida Porta a porta implica un canvi d’hàbits important, però no tenim gaires alternatives viables i no només hem d’actuar per solucionar el problema ambiental que representen els residus, sinó que hi ha també una realitat ineludible: les directrius europees obliguen a assolir el 2025 un reciclatge del 55% dels residus. Si no, sancions econòmiques!

A Santa Coloma molta gent feia bé la gestió de residus, però encara estàvem molt lluny d’aconseguir aquest objectiu i calia canviar d’estratègia. Fa molt de temps que estem donant voltes a com millorar la recollida selectiva que estava estancada, malgrat els esforços en comunicació i sensibilització de la població. S’han fet estudis, s’ha consultat persones expertes i visitat diversos models, i la conclusió és clara: el sistema més eficient és el Porta a porta.

I no ho diem només nosaltres, ho defensa l’Agencia Catalana de Residus:  és el sistema de recollida selectiva d’alta eficiència que millors resultats aconsegueix. I està demostrat amb experiències que ja estan funcionant des de fa més de 20 anys i implantació a més de 300 municipis a Catalunya, molts d’ells molt més grans que el nostre.

La implantació ha anat molt i molt bé, en general les veïnes i veïns de Santa Coloma ho estan fent molt bé, amb una alta participació. Òbviament hi ha coses que anem detectant i que s’han anat corregint i encara hi ha marge per a millorar, però estem molt satisfetes per la resposta de la ciutadania i pels resultats obtinguts des de l’inici. Hem passat d’una recollida selectiva d’un 39% a més del 70% en pocs mesos. A més, hem eliminat l’abocament d’escombraries i runes d’altres municipis al nostre terme municipal.

Malauradament encara hi ha alguns comportaments individuals d’oposició i casos puntuals d’actituds incíviques, però és un sistema que ha vingut per consolidar-se i ens permetrà ser un municipi referent en la reducció i gestió de residus. Seguirem millorant amb campanyes de sensibilització i de foment de la reducció dels residus i amb el temps aplicant bonificacions fiscals a la taxa de recollida de residus a qui actuï amb bones pràctiques.

Per últim,  PROGRÉS ha estat la llista més votada en la majoria d’eleccions municipals. Aquest darrer mandat heu compartit alcaldia, i per tant govern de coalició, amb Col·laborem-ERC. Quin balanç feu d’aquest govern de coalició? Continuareu el pacte de govern amb Col·laborem-ERC després de les eleccions?

El resultat de les ultimes eleccions municipals va ser molt ajustat i va acabar provocant  un pacte de govern entre les dues candidatures més votades. Un cop acordat el programa de govern per quatre anys, la candidata de PROGRÉS, l’Anna Martínez, va ser escollida alcaldessa. En els dos anys que va exercir d’alcaldessa va haver de liderar la resposta a la pandèmia de la Covid, deixant de banda els plans previstos per fer front a unes noves necessitats i urgències inimaginables i sobtades. Ens sentim molt orgulloses de com l’Anna i l’equip de govern va actuar, malgrat les dificultats.

Tot i aquesta situació i els canvis que ha representat en el programa inicialment previst, hem pogut treballar prou bé en coalició, i aconseguir desplegar la majoria de propostes acordades. Tot i això, hi ha temes a aprofundir, en alguns casos no hem pogut fer efectives propostes pròpies i sempre hi ha coses a millorar, però en termes generals ha funcionat bé.

El futur dependrà del resultat de les eleccions i dels programes de govern que plantegin les diferents candidatures i com es pugui acordar, eventualment, la seva translació a un programa de govern. Nosaltres, com sempre, tenim un ple convenciment de que la nostra proposta és sòlida i defensarem el nostre projecte i lideratge per a Santa Coloma. Repetir l’acord és factible, i creiem que podem treballar de forma alineada. Potser sí que ens agradaria que pogués ser amb més confiança, i amb més lideratge compartit. Nosaltres tenim clar que on estem som un equip, compartim camí i responsabilitat i anem a una en els problemes i en les solucions i esperem que tothom s’hi senti i actuï així.

Però no sabem què passarà. En ocasions anteriors hi ha precedents on ni la lògica ni la coincidència de projectes van ser suficients, i el poble ho va patir: la legislatura 2007-2011, malgrat PROGRÉS va guanyar clarament les eleccions, ERC i PSC van pactar l’alcaldia i nosaltres vam passar a l’oposició. L’experiment va durar dos anys i poc, va ser un fracàs i quan PROGRÉS va tornar al govern vam haver de fer molta feina per recuperar el rumb, i desfer embolics que s’han arrossegat durant anys.

PROGRÉS sempre ha estat una garantia d’estabilitat i bona gestió de l’Ajuntament. Ho avala la bona feina realitzada al llarg dels anys amb les alcaldies d’en Josep, en Felip, en Gerard i l’Anna i els seus equips. Esperem seguir comptant amb la confiança de la ciutadania i poder continuar treballant per liderar la feina per mantenir el model de poble que tenim: cohesionat, habitable i amable, un municipi educador, acollidor, divers, tolerant i feminista.

Fotografia: PROGRÉS

 

 

 

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here