En els pacients amb Aneurisma d’Aorta Abdominal amb Ruptura (AAAR) “el temps és vida”, ja que representa una urgència quirúrgica amb una mortalitat propera al 100% si no es diagnostica i tracta de forma eficient. L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), amb el lideratge del Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular, ha creat el protocol intern “Codi Aorta”. L’objectiu d’aquest protocol és actuar de forma eficient en el diagnòstic i el tractament d’aquesta entitat per disminuir-ne la mortalitat

Per aconseguir reduir el temps de resposta davant d’una patologia temps-dependent, és imprescindible que els equips treballin de forma eficient i estandarditzada. En aquest context, s’ha desenvolupat el Protocol de Maneig de l’ Aneurisma d’Aorta Abdominal amb Ruptura (AAAR), anomenat “Codi Aorta”. Ha estat un treball multidisciplinari liderat pel Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB), que ha comptat amb la col·laboració de professionals d’Anestesiologia i Reanimació, infermeria i zeladors de quiròfan, a més del servei d’Urgències, Radiologia i Cirurgia General i Digestiva.

Per tal de contrastar la utilitat d’aquest protocol i millorar-ne els continguts, els darrers dos anys s’han fet diverses activitats formatives amb els equips d’emergències especials i d’urgències d’HUB en forma de simulacions.

L’AAAR és una patologia poc freqüent, però que representa una veritable emergència quirúrgica, amb una mortalitat propera al 100% si no es tracta de forma eficient. L’aorta és l’artèria més llarga del cos humà, s’origina al ventricle esquerre del cor i transporta sang oxigenada a totes les parts del cos. L’aneurisma apareix quan les parets d’aquesta artèria es dilaten superant 1,5 vegades el seu diàmetre normal, i cursa sense símptomes fins al dia que es trenca.

La ruptura de la paret de l’aorta abdominal pot implicar una pèrdua superior al 30% del volum sanguini i constitueix una urgència mèdica molt greu. De fet, l’AAAR es considera la desena causa de mort en homes de més de 65 anys. D’acord amb les dades epidemiològiques, unes 25 persones patiran aquesta situació cada any només a l’àrea Metropolitana Sud.

L’evidència científica ens demostra que si millorem la identificació dels pacients i els oferim ràpidament el tractament quirúrgic aconseguim uns millors resultats quant a supervivència i qualitat de vida. Aquest és el motiu que va portar al Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’Hospital de Bellvitge a dissenyar el protocol intern multidisciplinari del “Codi Aorta”, en el qual es defineixen punt per punt totes les accions i els tractaments que cal aplicar en cada moment  per aconseguir millors resultats.

Totes les accions d’aquest protocol, establert a tot el territori de la Metropolitana Sud, es dirigeixen a escurçar al mínim possible el temps entre el debut clínic i el tractament quirúrgic.

Formació per implicar els diferents nivells d’assistència

La sensibilització  del conjunt de professionals dels diferents nivells d’assistència que remeten pacients amb sospita d’AAAR –Urgències d’Atenció Primària, hospitals comarcals, serveis d’emergència, entre d’altres- és l’única manera de potenciar el diagnòstic precoç i pot marcar la diferència en les xifres de supervivència.

El 2022 es van desenvolupar sessions divulgatives als hospitals de l’àrea que remeten pacients a HUB: Hospital de Viladecans, Hospital de Martorell, Residència Sant Camil (Sant Pere de Ribes), Hospital Moisès Broggi (Sant Joan Despí) i l’Hospital de Sant Boi. La intenció era augmentar la sensibilització dels serveis d’urgències davant d’una patologia poc freqüent.

Aquest any s’ha dissenyat un projecte de recerca territorial que implica professionals de l’Hospital de Bellvitge, Assistència Primària i l’Hospital de Viladecans. La idea és donar a conèixer el protocol de Codi Aorta als dispositius de la Gerència Territorial Metropolitana Sud  a través d’un curs híbrid: en línia i presencial en forma de simulacions al SimHUB, Centre de Simulació Mèdico-Quirúrgica Avançada de l’Hospital Universitari de Bellvitge.

Durant aquest mes de juny s’estan formant 80 professionals de l’equip mèdic, d’infermeres i TCAI de les Unitat d’Atenció Continuada i d’Urgències de Base Territorial (ACUT) Delta del Llobregat, Baix Llobregat Nord, Penedès i Centre, i 30 professionals del Servei d’Urgències de l’Hospital de Viladecans. Com a docents de la formació hi ha la col·laboració de personal de primària, Hospital de Viladecans i Hospital de Bellvitge.

Resultats d’excel·lència en patologia aneurismàtica

El Servei d’Angiologia i Cirurgia Vascular de l’HUB és referent i pioner en el tractament d’aquesta urgència. L’Hospital de Bellvitge és un dels centres amb major volum de pacients tractats en els darrers vint anys. La instauració del programa endovascular ha aconseguit una disminució de deu punts en la mortalitat en els darrers deu anys, en passar d’un 42% a un 32% de mortalitat postoperatòria.

Iniciatives com el Codi Aorta i el seu coneixement a nivell territorial han d’optimitzar les actuacions front aquesta patologia temps-dependent i millorar encara més els resultats.

L’Hospital Universitari de Bellvitge (HUB)

L’Hospital de Bellvitge és un hospital públic, universitari, investigador i innovador, que el 2022 ha celebrat els primers 50 anys d’història. Amb 5.200 professionals experts i compromesos, és l’hospital de proximitat dels ciutadans de L’Hospitalet i el Prat del Llobregat, i centre de referència de màxima complexitat per a 2 milions de persones, tot l’eix sud de Catalunya.

És el centre sanitari català que més cirurgia complexa realitza, especialment cirurgia oncològica, i el centre que realitza més trasplantaments de ronyó i cor en adults. Integra en els seus projectes l’orientació a la millora de l’experiència del pacient i el treball en xarxa amb l’atenció primària i els centres hospitalaris de l’entorn.

Orientat a la medicina personalitzada, disposa de les millors eines de diagnòstic genètic i d’imatge per al càncer i les malalties minoritàries que pròximament es complementaran amb el nou Centre d’Alta Precisió Diagnòstica, amb el primer PET/Ressonància Magnètica de la xarxa assistencial de l’Estat.

Registra anualment unes 20.000 intervencions de cirurgia major; 37.000 altes; 485.000 visites ambulatòries i unes 100.000 proves diagnòstiques.

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here