L’acte del divendres,19 d’abril 

Aquest divendres, dia 19 d’abril, a la Masia-Molí de Can Batlle va tenir lloc l’acte central dels 40 anys de l’Associació Amics de Vallirana, dedicada a l’estudi dels trets identitaris del poble com la història, el patrimoni, tradicions, medi natural etc..

L’acte va comptar amb les intervencions del seu president, Jaume Montané, de l’alcaldessa i presidenta del Consell Comarcal Eva Martínez, de la presidenta del Centre d’Estudis Comarcals, Genoveva Català, i del senador valliranenc Josep Lluís Cleries. Tots ells van glosar la importància dels estudis locals i de les entitats que s’hi dediquen. Tot això davant d‘un nombrós públic que va disposar de la revista editada amb aquest fi i va poder contemplar l’exposició fotogràfica que evoca el passat del poble.

Breu repàs històric

A l’inici dels anys 80 els municipis ja tenien ajuntaments democràtics, fet que va comportar una vida associativa més rica als pobles. Així, un grup de persones molt identificades amb el poble i coneixedores del mateix es van reunir per intentar preservar tot el que pogués fer referència a la identitat local. El dia 31 de gener de 1984 es constituïa l’entitat amb tot el reconeixement públic i legal.

Una de les motivacions va ser el temor que en aquells nous temps, amb les noves dinàmiques i qüestions més urgents no hi hagués sensibilitat per conservar materials relatius a la història del poble. El fort augment demogràfic, amb persones desconeixedores i desarrelades del poble va ser un altre motiu.

Els membres fundadors van tenir la convicció de que una tasca clau hauria de ser la recuperació de material històric. Així, l’obtenció de fotos i documents per incorporar-les a un futur arxiu i fer-ne exposicions i publicacions ha estat una constant. Es va disposar del fons del fotògraf local Joan Vives, un dels pioners d’aquest ofici i art a la comarca, donat que feia aquesta feina per diversos pobles l’any 1924, ara fa cent anys.

Aquella informació va propiciar que la primera junta s’encoratgés en un projecte ambiciós; la publicació d’un llibre que recollís la història del poble fins l’any 1900; “Vallirana. Dades històriques (904 – 1900)”. L’edició de llibres, més d’una vintena entre propis i col·laboracions, ha estat una constant. Altres publicacions de les que es disposa són dossiers sobre temes locals. La manca d’un arxiu municipal (l’actual és de 2017) ha estat suplert, en part, per aquesta associació.

Un altre tema han estat les conferències històriques sobre episodis que han tingut el poble com a escenari. Ja en els actes fundacionals Josep Llurba va donar una conferència sobre el passat medieval de Vallirana i Cervelló. Des d’aleshores i fins l’actualitat aquests actes de divulgació han estat seguits. També és motiu de satisfacció la recuperació d’objectes amb valor  patrimonial que ara són visibles.

Després de 40 anys, l’associació segueix fidelment les mateixes motivacions inicials; l’estima pel poble, el seu estudi i la preservació de la seva identitat, que es pot concretar en dos registres: la història i el patrimoni, establint-se com a principi que s’estima més allò que més es coneix.

Considerant el camí fet, es pot afirmar que en aquestes 4 dècades, s’ha complert abastament el plantejament inicial. Pel que fa al patrimoni, majoritàriament material, les coses són més complicades en haver-hi connotacions urbanístiques, de propietat privada i mediambientals. La recuperació del patrimoni immaterial, com les tradicions, ha estat una altra de les línies d’actuació.

Donada l’estabilitat de l’associació, modesta i sense estar tibada per grans tensions ni interessos, no hi ha res que faci pensar que els plantejaments inicials hagin de canviar. Sí que és necessari el relleu generacional dels seus membres. Els actuals es mostren serenament satisfets del camí seguit i agraïts als socis i estaments col·laboradors. L’associació dona el més sincer agraïment a tots ells.

Francesc Ollé Dorca. Membre de l’Associació d’Amics de Vallirana i de la Junta del CECBLL

Fotografia de l’acte del 19 d’abril: Amics de Vallirana

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here