La majoria dels consistoris baixllobregatins han aprovat la moció proposada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH). Abrera, Castelldefels, Cornellà, Molins de Rei, Olesa de Montserrat, Sant Andreu de la Barca, Sant Boi, Vallirana i Viladecans se sumen als municipis que sancionaran les entitats bancàries i immobiliàries, segons marca la Llei del Dret de l’Habitatge, que mantinguin desocupats pisos de la seva propietat, per un període superior a 2 anys

Abrera

L’Ajuntament d’Abrera ha aprovat en ple la moció presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, perquè es sancionin les entitats financeres i les grans empreses propietàries d’immobles permanentment desocupats. Només el Partit Popular no n’ha donat suport.

Amb l’objectiu de fomentar i garantir la funció social de l’habitatge i penalitzar-ne si s’escau l’ús antisocial que suposa disposar d’un parc d’habitatges buits, es demanen mesures per garantir el dret de l’habitatge.

La moció es va aprovar amb el suport de tots els grups municipals a excepció del Partit Popular que s’hi va abstenir. D’altra banda, des de l’Ajuntament d’Abrera, juntament amb la PAH, s’estan mantenint reunions amb les diferents entitats bancàries del municipi per conèixer quina és la realitat del parc d’habitatges buits d’Abrera.

Castelldefels

Castelldefels multarà als bancs i grans empreses que mantinguin pisos buits a la ciutat des de fa més de dos anys. El ple de l’Ajuntament ha aprovat la moció proposada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca (PAH) de la població i que va ser presentada pel portaveu del Grup municipal Socialista, Joan Sau, que va assegurar que “ara més que mai els ajuntaments tenen l’obligació moral de tirar endavant totes aquelles actuacions que vagin encaminades a que aquests pisos que tenen les entitats bancàries i que porten més de dos anys desocupats, es posin a disposició d’aquelles persones que ho necessiten sota una fórmula de lloguer social”.

Segons la moció aprovada l’Ajuntament haurà d’elaborar programes d’Inspecció a fi de detectar, comprovar i registrar els immobles que es troben en situació de permanent desocupació, que siguin propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. Els tècnics municipals instruiran procediments administratius on es determinin els fets, un cop detectada la desocupació. Aquest procediments hauran d’acabar amb una resolució que declari si s’està produint una situació de desocupació permanent constitutiva d’una utilització anòmala de l’habitatge. Es podran imposar tres multes coercitives, de fins a 100.000 euros. Si es manté la desocupació, s’iniciarà un procediment sancionador per infracció molt greu.

Joan Sau, va felicitar la PAH per la seva feina i per l’aprovació de la moció i va assegurar que “cal seguir treballant per evitar que totes les conseqüències de la crisi recaiguin exclusivament sobre la part més vulnerable,com són les famílies”. Per fer-ho possible, Sau considera que són “indispensables polítiques que atorguin garanties reals als afectats per una situació d’insolvència, de forma inmediata i en el futur, per tal que no hi hagi cap família sense llar, però també cpa llar sense família”.

Cornellà

Cornellà sancionarà amb 1.000 euros els bancs que es neguin a facilitar l’accés social dels seus habitatges.  Els diners que es recaptin a través d’aquestes sancions es destinaran a evitar l’exclusió social de les famílies afectades pels desnonaments.

La moció en qüestió va ser presentada en el Ple d’aquest dijous per ICV-EUiA i es va aprovar amb els vots favorables de PSC i CiU i l’abstenció del PP.

La moció municipal que demana que l’Ajuntament i la resta d’administracions públiques estableixin sistema de sanció pels habitatges permanentment desocupats i propietat d’entitats financeres i grans empreses. La moció, amb aportacions del moviment veïnal i de la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca, denúncia que les entitats financeres i les seves immobiliàries han acumulat un gran nombre d’immobles actualment desocupats.

“Les entitats financeres han estat actores principals i part responsable de la bombolla immobiliària, han rebut ajudes públiques milionàries, i ara mantenen milers d’immobles buits arreu de l’Estat. Aquestes finques, sovint obtingudes com a conseqüència d’execucions hipotecàries, es mantenen buides ja sigui a l’espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. Fent això, les entitats financeres i algunes grans empreses del món immobiliari i de les finances, estan incomplint tant la Constitució Espanyola com l’Estatut, ja que estan negant la funció social que tot habitatge buit ha de tenir (article 33 de la Constitució Espanyola), i el dret que tenen les persones que no disposen dels recursos suficients a accedir a un habitatge digne, va recordar Anna Caminals, portaveu d’ICV-EUiA a l’Ajuntament de Cornellà.

En aquest sentit Caminals, va remarcar que vivim una situació d’emergència social i que el Ple de Cornellà ha adoptat en els darrers dos mandats diversos acords en relació a les polítiques d’habitatge i en concret per intentar que les persones i famílies puguin mantenir el seu habitatge habitual. Més enllà d’incrementar les ajudes destinades a famílies que tenen risc de perdre l’habitatge, el 2012 el Ple va acordar instar el Govern de l’Estat a una suspensió dels desnonaments de la residència habitual, tornar a sol·licitar establir per llei que les entitats financeres redueixin les quotes de les hipoteques de les famílies que pateixin la crisi, o continuar reforçant l’assessorament i el suport als afectats i afectades pels processos d’execució hipotecària en l’Oficina de Mediació Hipotecària creada a proposta d’ICV-EUiA en el marc de l’Acord Social Contra la crisi de Cornellà.

En el Ple de 25 d’Abril de 2013 l’Ajuntament va acordar exigir a totes les administracions reconèixer el dret a l’habitatge, frenar els desnonaments, i donar funció social als habitatges buits. Va instar al Govern de la Generalitat a crear, el més aviat possible, el Fons Social d’Habitatges de Catalunya partint dels pisos del parc privat desocupat principalment els que han quedat en mans de bancs i caixes intervingudes, i reclamar al Ministerio de Fomento que cedeixi l’administració d’aquesta habitatges a la Generalitat de Catalunya per gestionar-lo concertadament entre la pròpia Generalitat, els Ajuntaments i les entitats socials.

És doncs com a conseqüència d’aquests acords i vist que la situació d’emergència social continua creixent, i que la gent es queda al carrer que ICV-EUiA va proposar, en la línia del que reclamen la PAH i la Federació d’Associacions de Veïns, incrementar la pressió sobre els grans propietaris d’habitatges buits apostant per l’aplicació de sancions i sumant-se així al que han fet d’altres ajuntaments metropolitans.

El consistori calcula que a la ciutat hi ha 177 pisos buits, dels quals 18 es trobarien en la situació que marca la llei per sancionar als seus propietaris. Ara, el Ple municipal ha aprovat iniciar el procés per exigir aquests bancs que cedeixin els seus pisos buits a l’administració local perquè es puguin destinar al lloguer social. En cas que s’hi neguin, el consistori els sancionarà amb multes a partir de 1.000 euros.

Olesa de Montserrat

L’anunci de l’Equip de Govern del Bloc Olesà que pensa multar les entitats financeres propietàries de pisos buits amb l’objectiu que els posin a disposició de lloguer social ja ha provocat la primera reacció política. El grup municipal de CiU ha posat de manifest que, malgrat estar d’acord amb la mesura, també creu que abans de sancionar les entitats financeres amb pisos desocupats ha d’haver adoptat “totes les mesures possibles per tenir ocupats tots els habitatges de la seva titularitat”. Per a CiU, és raonable i just exigir que els habitatges lliures no estiguin buits, però “encara ho és més en el cas d’habitatges protegits”. Per tant, en opinió de la federació nacionalista, “si l’Ajuntament no acomplís aquesta exigència, a més d’actuar injustament, podria veure anul·lada la sanció imposada”.

Des de CiU han assegurat que la formació està en contra de l’actitud de “deixadesa i abandonament” que diferents entitats financeres mantenen en relació als habitatges buits que no han aconseguit vendre. Per aquesta raó, afirmen, en aquests casos estan a favor d’emprendre totes les mesures legals destinades a mobilitzar aquests habitatges.

Tot i això, CiU alerta que aquesta mesura “no es pot presentar com la solució màgica a la problemàtica dels desnonaments”, sobretot perquè moltes de les famílies desnonades estaven en règim de lloguer i precisament han estat desnonades per no poder pagar els lloguers de mercat. Per això, creu CiU, si l’entitat financera posa el pis en lloguer a preu de mercat podria evitar la sanció sense afavorir les persones en situació més precària, segons ha destacat el portaveu del grup municipal de CiU Domènec Paloma.

Sobre les consideracions de CiU en referència a la petició que l’Ajuntament ocupi tots els pisos buits que té de propietat municipal abans d’imposar sancions a les entitats bancàries, actualment, dels 36 habitatges que té l’Ajuntament de propietat municipal, només tres estan sense ocupar, segons han informat des del departament d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olesa. D’aquests tres habitatge, un està dins un projecte de creació d’un pis compartit, un segon està en procés de reallotjament urbanístic i el tercer estava en obres i abans de poder-se adjudicar cal enllestir-hi els tràmits per donar d’alta els serveis. Per tant, tots tres estan en procés de ser allotjats properament.

Sant Andreu de la Barca

L’Ajuntament de Sant Andreu de la Barca sancionarà a les entitats financeres que tinguin, de forma permanent, pisos desocupats a la ciutat. Les multes poden arribar als 100.000 euros.

PSC, CiU, ICV-EUiA, ERC, Democracia 3.0 i PxC van votar a favor d’aquesta moció promoguda per la PAH del Baix Llobregat Nord. El PP es va abstenir.

La moció assenyala que  “l’actual crisi ha impactat de manera dramàtica en la vida de milers de persones, que a causa de dificultats econòmiques sobrevingudes no poden cobrir les seves necessitats més bàsiques. Aquesta situació ha portat a milers de famílies a la impassibilitat de fer front a les quotes hipotecaries o del lloguer de la seva llar”

“Aquests immobles, sovint obtinguts com a conseqüència d’execucions hipotecaries, es mantenen buits ja sigui a l’espera de que el preu de mercat torni a elevar-se, o bé perquè es troben a la venda o a lloguer a preus inaccessibles per part de la població. El resultat són milers d’habitatges destinats exclusivament a una funció especulativa, eludint la funció social que segons l’article 33 de la Constitució Espanyola (CE) ha de complir el dret de propietat”

“Donada la gran quantitat de població amb necessitats habitacionals i la manca de recursos públics per fer-hi front, resulta urgent mobilitzar l’habitatge buit en mans de les entitats financeres. Fomentar i garantir la funció social de l’habitatge, desincentivar-ne la utilització anòmala i penalitzar-ne, si s’escau, l’ús antisocial es converteix en un dels pocs mecanismes efectius a l’abast de l’administració per donar resposta a la vulneració del dret”

Sant Boi

El Grup Municipal d’ICV-EUiA va presentar una moció per tal que l’Ajuntament sancioni els immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. El regidor d’Habitatge, Miguel Ángel Merino, va explicar a la passada sessió plenària que, amb aquesta moció, “Sant Boi vol seguir l’exemple de l’Ajuntament de Terrassa que ha estat el primer Ajuntament en superar les febleses jurídiques i posar fil a l’agulla en solucionar el doble problema dels pisos buits i les famílies sense pisos”.

La iniciativa del consistori s’inicia, després d’haver negociat amb les entitats financeres la cessió dels habitatges que tenen buits per destinar-los a lloguer social. Un cop superada aquesta fase d’una manera poc satisfactòria, l’Ajuntament decideix donar-la per superada i aplicar directament la Llei del Dret a l’Habitatge, que permet sancionar els propietaris que mantinguin més de dos anys el seu habitatge desocupat a través d’un procediment administratiu ideat per l’Ajuntament de Terrassa per suplir la manca de desplegament normatiu de la llei.

El regidor ecosocialista va explicar que “aquesta moció impulsada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca s’estableix una mesura efectiva per acabar amb els pisos buits de les d’entitats financeres i altres grans empreses a la ciutat fent sortir els habitatges buits per posar-los a disposició de les persones”.

També va recordar que va ser el “tripartit” qui va aprovar la Llei del Dret a l’Habitatge que preveia la capacitat dels ajuntaments d’establir multes coercitives i sancions, però que no ha estat desplegada pel Govern de la Generalitat.

Viladecans

L’Ajuntament baixllobregatí sancionarà a les entitats bancàries i empreses inmobiliàries que mantinguin pisos desocupats permanentment al municipi, d’acord amb la Llei de l’Habitatge. La iniciativa, es va aprovar ahir 30 de gener al Ple Municipal per unanimitat de tots els grups municipals, per tal de promoure la incorporació al mercat dels habitatges buits, alguns d’ells fruït d’execucions hipotecàries o desnonaments.
El consistori impulsarà un pla d’inspeccions per detectar situacions de desocupació permanent i injustificada, per tal d’impulsar multes coercitives de fins a 180.000 euros. A més, en cas que la infracció es consideri molt greu per desatenció reiterada del requeriment, podrà imposar una sanció de fins a 900.000 euros. La Plataforma d’Afectats per la Hipoteca de Viladecans, present al Ple, es va felicitar per la mesura.
A banda, la moció aprovada demana a la Generalitat i el Govern de l’Estat a desenvolupar el reglament que determini les condicions tributàries per considerar un habitatge permanentment desocupat, per tal de poder aplicar el recàrrec del 50% sobre l’Impost de Béns Inmobles que prevuen les ordenances municipals.
L’Ajuntament també ha incorporat enguany incentius fiscals perquè els particulars posin pisos buits a disposició de la Borsa de Lloguer Social de Viladecans. Entre les mesures, es subvenciona el 75% de l’Impost de Béns Inmobles, es realitzen totes les gestions de manera gratuïta i s’assegura el cobrament de la renda mensual establerta.

Notícies relacionades

L’Ajuntament del Prat sancionarà les entitats bancàries que mantinguin pisos buits

Diversos municipis del Baix Llobregat sancionaran les entitats financeres que mantinguin pisos buits o discutiran la proposa als propers Plens municipals

 

1 COMENTARI

FER UN COMENTARI

Please enter your comment!
Please enter your name here